Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE STUDY OF EVALUATION OECD MEMBER COUNTRIES BASED ON THE ENABLING TRADE INDEXES

Prizren Social Science Journal, cilt.2, sa.3, ss.86-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE STUDY OF EVALUATION BRICS-T COUNTRIES BASED ON THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, cilt.5, sa.4, ss.127-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND FINANCIAL RATIOS OF ENTERPRISES IN THE BIST TOURISM: PANEL DATA ANALYSIS

Prizren Social Science Jorunal, cilt.2, sa.2, ss.35-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Websites of the First-Class Restaurants in terms of Design and Marketing Activities

Journal of Tourism – Studies and Research in Tourism (REVISTA DE TURISM), sa.23, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Kişiliği Konusunda Yapılan Araştırmalara Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.333-346, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Career Development in Tourism Industry

Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry, Demet Tüzünkan, Volkan Altıntaş, Editör, IGI Global, Hershey, PA, ss.130-156, 2018

BRICS Turizm Pazarının Artan Önemi – BRICS Tourism

Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, Aydın, Ş. ve Boz, M., Editör, Detay Yayıncılık, ss.183-196, 2018

Study of Relationship Between Five Factor Personality Theory and Career Decisions: A Research on Gökçeada Vocational School Students

Recent Researches on Social Sciences, Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.277-289, 2018

BRICS TURİZM PAZARININ ARTAN ÖNEMİ “BRICS TOURISM“

TURİZMDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER II, Prof. Dr. Şule AYDIN, Doç. Dr. Mustafa BOZ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.183-195, 2018

Career Development in Tourism Industry

Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry, Tüzünkan, D. ve Altıntaş, V., Editör, IGI Global, ss.130-156, 2018