Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2018 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

 • 2017 Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempozyumu'

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

 • 2017 4.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

  Session Moderator

  Eskişehir, Turkey

 • 2017 Deprem, Binalarımız, Güçlendirme ve Önlemler

  Invited Speaker

  Çanakkale, Turkey

 • 2017 TUBITAK

  Panelists

  Ankara, Turkey

 • 2015 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

  Session Moderator

  İzmir, Turkey

 • 2012 9 Ağustos Mürefte Depremini 100. yıldönümü Sempozyumu

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

 • 2011 ÇOMÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası İşbirliği ile

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

Scholarships

 • 1998 - Continues Seismology & Earthquake Engineering

  Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 285

h-index (WOS): 6