Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2014 - 2020 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2005 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2002 - 2005 Diğer

  Boğaziçi Üniversitesi, Krdae, Jeofizik Anabilim Dalı

 • 1993 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Boğaziçi Üniversitesi, Krdae, Jeofizik Anabilim Dalı

 • 1998 - 1999 Diğer

  Tokyo Üniversitesi, Earthquake Research Institute, Earthquake Research Institute

Yönetimsel Görevler

 • 2021 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

 • 2020 - Devam Ediyor Dekan

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2019 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2016 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deprem Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2016 - 2018 Bölüm Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2010 - 2013 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2006 - 2010 Bölüm Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Akademi Dışı Deneyim

 • 1993 - 1996 Araştırmacı

  Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Lisans Sismik Yöntemler

 • Yüksek Lisans Işın Teorisi ve Sismik Tomografi

 • Lisans Depremin Anatomisi

 • Lisans Mühendislik Sismolojisi ve Depremsellik

 • Doktora Sismolojik Veri Toplama

 • Lisans Depremin Anatomisi

 • Lisans Elastik Dalga Yayınımı

 • Lisans Mühendislikte Temel Spektral Analizi

 • Yüksek Lisans Jeofizikte Seçimli Konular II

 • Yüksek Lisans Yıkıcı Depremler

 • Lisans Veri İşlem II

 • Lisans Sismik Tehlike Hesaplama

 • Yüksek Lisans Deprem Tehlike Analizi

 • Doktora Uygulamalı Jeoteknikte Mühendislik Sismolojisi

 • Yüksek Lisans Jeofizikte Verilerin İşlenmesi

 • Yüksek Lisans Jeofizikte Seçimli Konular I

 • Lisans Gravimetri

Yönetilen Tezler