Araştırma Alanları

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Sismoloji

  • Deprem Sismolojisi

  • Uygulamalı Jeofizik

  • Arama Sismolojisi

  • Mühendislik ve Teknoloji