Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 4.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempozyumu'

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 Deprem, Binalarımız, Güçlendirme ve Önlemler

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 TUBITAK

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2015 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 9 Ağustos Mürefte Depremini 100. yıldönümü Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2011 ÇOMÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası İşbirliği ile

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

Burslar

 • 1998 - Devam Ediyor Seismology & Earthquake Engineering

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 280

h-indeksi (WOS): 6