Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Interactions between Eurasian/African and Arabian plates: Eskisehir Fault, NW Turkey

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.111, pp.349-362, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of the statistical earthquake hazard parameters for NW Turkey

Natural Hazards, vol.68, no.2, pp.837-853, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Insight into the crustal structure of the eastern Marmara region, NW Turkey

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.165, no.2, pp.295-309, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Seismic event location calibration using the eastern Turkey broadband seismic network: Analysis of the Agri dam explosion

BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, vol.94, no.3, pp.1166-1171, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Seismogenic zones in Eastern Turkey

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, vol.30, no.24, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of Basic Hazard Parameters Before and After the February 6, 2017 Ayvacik Earthquake (Mw=5.4)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-17, 2021 (National Refreed University Journal)

Deprem Kültürü ve Farkındalık Çalışmaları: Şili ve Elazığ Depremlerinin Karşılaştırılması

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.71-82, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kinematic and Seismotectonic Properties of Sındırgı Fault and Düvertepe Fault Zone Surroundings: West Anatolia (Turkey)

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, vol.6, no.2, pp.378-395, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ayasofya Müzesi Zemin Yüzey Deformasyonlarının Yeraltı Radarı (GPR) İle İncelenmesi

ACADEMİC PLATFORM-JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCE, vol.7, no.3, pp.362-366, 2019 (National Refreed University Journal)

Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri

DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

Büyük Menderes Grabeninde Cisim Dalgalarının Frekans Bağımlı Soğrulma Karakterinin Belirlenmesi

DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.116-123, 2019 (Other Refereed National Journals)

Jeotermal Alanların Değerlendirilmesinde Jeofizik Yöntemler

MT Bilimsel, vol.7, no.14, pp.1-16, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale-Ayvacık Deprem Etkinliği İlksel Gözlemleri ve Değerlendirmeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-13, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preliminary Observations and Assessment of Çanakkale-Ayvacık Earthquake Activity

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.1-13, 2018 (National Refreed University Journal)

Seismic Refraction Studies And Crustal Structure In Anatolia

Deep Seismic Methods 12th International Workshop, 2003 (Non-Refreed Journal)

Calibration of regional seismic stations in the Middle East with shots in Turkey.

Proceedings of the 25th Annual Seismic Research Review,, vol.1, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eastern Turkey Experiment

İris Newsletter, vol.1, no.1, pp.14-16, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATTENUATION CHARACTERISTICS OF SW ANATOLIA AND CRUSTAL QUALITY FACTOR

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6 - 08 November 2019

GB Anadolu’nun Soğrulma Karakteri ve Kabuksal Kalite Faktörü

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.161-167

Analysis Of Basic Hazard Parameters Before And After The February 6, 2017 Ayvacik Earthquake (Mw=5.4)”

5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), 8 - 11 October 2019

Biga Yarımadası Güncel Depremleri Faylanma Karakterleri ve Sismotektonik Değerlendirmesi

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Monitoring of Recent Earthquake Activity of AyvacıkBiga Peninsula by Local Seismic Network

IESKO 2019Special Symposium for the 20th Anniversary of Kocaeli and Düzce Earthquakes, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019

Ayvacık-Biga Yarımadası Deprem Etkinliğinin Yerel Sismik Ağ ile İzlenmesi

VI. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.855-858

Van ve Yakın Civarında Cisim Dalgalarının Frekans Bağımlı Soğrulma Fonksiyonları

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.443-447

Süneklilik Düzeyi Yüksek Betonarme Yapılarda Zemin Sınıfının Etkisi

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.436-442

Karlıova (Bingöl) Üçlü Birleşim Noktasında Spektral Kaynak Parametreleri

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.448-453

KARLIOVA (BİNGÖL) ÜÇLÜ BİRLEŞİM NOKTASINDA SPEKTRAL KAYNAK PARAMETRELERİ

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK BETONARME YAPILARDA ZEMİN SINIFININ ETKİSİ

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

Evaluation of Ayvacık earthquakes and source parameters by national and temporary seismic networks

Scientific congress of the Turkish national union of geodesy and geophysics, 30 May - 02 June 2018

2017 Ayvacık Depremleri ve Kaynak Parametrelerinin Bölgesel ve Geçici Sismik Ağ Verisi ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018, pp.402-405

EVALUATION OF AYVACIK EARTHQUAKES and SOURCE PARAMETERS by NATIONAL and TEMPORARY SEISMIC NETWORKS

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 May - 01 June 2018

AYVACIK DEPREM ETKİNLİĞİ GÖZLEMLERİ VE İLKSELDEĞERLENDİRMELERİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

Ayvacık Deprem Etkinliği Gözlemleri ve İlksel Değerlendirmeleri

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Doğal Afetlerin Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri

1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress, 8 - 11 October 2017

Akhisar (Manisa) Dolaylarında Gerçekleşen Yerel Depremlerin Spektral Kaynak Parametrelerinin Hesaplanması

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9 - 10 October 2017

Alüvyon Zemin Tepkisinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle İncelenmesi ve Yerleşime Uygunluk Çanakkale Kenti Örneği

3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3TDMSK), Turkey, 14 - 16 October 2015

Characterization of site effects in urban area of Canakkale Turkey

European Geosciences Union General Assembly (EGU) 2010, Vieana, Austria, 2 - 07 May 2010

Books & Book Chapters