Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2020 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fak.

 • Şubat 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Yasemin Yankaç

 • Şubat 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İbrahima Fofana

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Meltem Baş

 • Mart 2019 Doçentlik Sınavı

  Adıyaman Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ramazan DAVŞAN

 • Ocak 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ali KÖKAY

 • Eylül 2018 Doçentlik Sınavı

  Harran Üniv

  Doçentlik Sınavı

 • Nisan 2017 Akademik Kadroya Atama

  Bozok Üniversitesi

  Doçentlik Ataması

 • Nisan 2017 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Aralık 2016

 • Mart 2017 Doçentlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015

 • Mart 2017 Doçentlik Sınavı

  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2016

 • Haziran 2016 Akademik Kadroya Atama

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Doçentlik Ataması

 • Eylül 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Muhammed Emin Kızılay, “Gayr-i müslimlerin Şahitlikleri Ve Haberlerinin Değeri”

 • Ağustos 2015 Akademik Kadroya Atama

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

  Mehmet Ali Yargı

 • Ağustos 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Nuri Kahveci

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Salih Güner

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Osman Durmaz, "İslam'da Mülteci Hukuku",

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Rahman Jaddao, İstisnai Hükümlere İlişkin Fıkıh Usulünün Kaide Ve Kuralları".

 • Aralık 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Moulay El-Hasan El-Hafidi.

 • Mayıs 2013 Akademik Kadroya Atama

  Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Yrd. Doç. ataması

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Abdurrahim Şen, “Hulefâ-i Râşidîn’in Halife Seçilme Şekilleri”.

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ayşe Şimşek, "İslam Hukukuna Göre Taşıyıcı Anneliğin Hükmü".

 • Ocak 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Bülent Kösemehmet, İslam Hukukuna Göre Akitlerde Cehalet (Bilinmezlik) ve Akde Etkisi".

 • Ocak 2012 Akademik Kadroya Atama

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale

  Mehmet Ali Yargı

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Zehra Bal, İslam Hukuku Açısından Ötenazi".

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Zübeyir USTABAŞI, "Gabriel Marcel’in Varoluşçuluğunda Dini Tecrübe".

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Musa Altunkaya, "İslam Hukukunda Evlilik Akdinin Hukuki Niteliği"

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Hilal Şahin, "Hanefi Mezhebinde Helal Gıda Kriterleri".

 • Ocak 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İlyas Demir, "Din Felsefesi Bağlamında Turan Dursun’un Ateizminin Temelleri".

 • Ocak 2010 Akademik Kadroya Atama

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale

  Murat Şimşek

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Bor, Metin, “Ebu Hanife’ye Göre Hırsızlık Suçu ve Cezası”

 • Ocak 2009 Akademik Kadroya Atama

  Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Hadi Sağlam,

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ak, Yunus, “Ebu’l-Usr Pezdevî’nin ‘Kenzü’l-Vusûl ila Ma’rifeti’l-Usul’ Adlı Eseri ve Fıkıh Usulüne Katkısı”.

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Hatice Gültekin,

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Akın, Ertuğrul, “Diğer Müçtehitlerle Farklılıkları Bağlamında Ebu Hanife’nin İçtihat Mantığı”.

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İlknur Kalaycı

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Adem Höcük

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Merve Güngör

 • Ocak 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Özmen Seda, “Reform Yahudiliğinin İlk Temel Dökümanları”.

 • Ocak 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Gürdal, Ayşe, “İslam Aile Hukuku Açısından İhtilafların Çözümünde Tahkim Yöntemi”.

 • Ocak 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Kullay, Cihat, “Hâricîlikte Hurûc, Ku’ud ve Hicret”.

 • Ocak 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Merdin, Kemalettin, “Kur’an-ı Kerim’de Rahmet Unsurları”.

 • Ocak 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Akçaoğlu, Faik, “Nişapur’da İlk Dönem Hadis Çalışmaları”

 • Ocak 2004 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Rıdvan Özdinç, “İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri”.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Mütefekkir (Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi)

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of History School (Tarih Okulu Dergisi)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Academıc Socıal Scıence Studıes Uluslararası Hakemli Dergi / International Journal Of Academic Social Science Studies

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor EKEV Akademi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Bilmname

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor İslami Araştırmalar Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Usul

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2004 - Devam Ediyor İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - 2015 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor ÇOMÜ İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

  Üye

 • 2018 - Devam Ediyor ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2017 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2014 - 2016 ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu

  Üye

 • 2013 - 2015 Rektörlük Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2014 ÇOMÜ Turizm Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2014 ÇOMÜ Turizm Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2011 - 2013 İlahiyat Fakültesi Burs Komisyonu

  Başkan

 • 2011 - 2013 İlahiyat Fakültesi

  Üye

 • 2010 - 2013 İlahiyat Fakültesi

  Üye

 • 2004 - 2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Üye

 • 2004 - 2012 İlahiyat Fakültesi

  Üye

 • 2011 - 2011 İlahiyat Fakültesi Eğitim Komisyonu

  Başkan

 • 2009 - 2010 İlahiyat Fakültesi

  Üye

 • 2009 - 2010 "İlahiyat Fakültesi

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2020 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2020 Diyanet İlmi Dergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 Diyanet İlmi Sergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 EKEV Akademi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2018 Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 Turkish Studies

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2018 Turkish Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 İslami Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 Usul İslam Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 EKEV Akademi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017 İslam Hukuku Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017 KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2017 EKEV Akademi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2015 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2014 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2013 Turkish Sturies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2008 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Yayıncılık Etkinlikleri