Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2008 - 2013 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2001 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2000 - 2001 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1994 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1993 - 1994 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1993 - 1993 Öğretim Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fak

 • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2013 - 2017 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2013 - 2015 Dekan

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2013 - 2014 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2014 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2011 - 2013 Dekan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2011 - 2013 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2010 - 2013 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

 • 2011 - 2011 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2003 - 2008 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

Verdiği Dersler

 • Lisans İslam Hukuku I

 • Lisans Bitirme Ödevi I

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I

 • Lisans Günümüz Fıkıh Problemleri II

 • Doktora Fıkıh Usulü Literatüründe Metin Okumaları

 • Lisans Hukuka Giriş

 • Doktora Mukayeseli İslam Hukuku

 • Yüksek Lisans İslam Borçlar Hukuku

 • Lisans İslam İbadet Esasları

Yönetilen Tezler