Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fıkıh Mezheplerinin Bağlayıcılığına Dair

İlahiyat Akademi, sa.5, ss.59-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.396-412

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Dini Bilgiler II

Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT, Komisyon, Editör, Nobel Yayınları, ss.99-137, 2019