Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Bayburt Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2021 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Amasya Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • April 2020 Associate Professor Exam

  ÜAK

  Doçentlik Sınavı

 • March 2020 Associate Professor Exam

  ÜAK

  Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fak.

 • February 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Yasemin Yankaç

 • February 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İbrahima Fofana

 • August 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Meltem Baş

 • March 2019 Associate Professor Exam

  Adıyaman Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ali KÖKAY

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ramazan DAVŞAN

 • September 2018 Associate Professor Exam

  Harran Üniv

  Doçentlik Sınavı

 • April 2017 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Bozok Üniversitesi

  Doçentlik Ataması

 • April 2017 Associate Professor Exam

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Aralık 2016

 • March 2017 Associate Professor Exam

  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2016

 • March 2017 Associate Professor Exam

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.

  Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015

 • June 2016 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Doçentlik Ataması

 • September 2015 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Muhammed Emin Kızılay, “Gayr-i müslimlerin Şahitlikleri Ve Haberlerinin Değeri”

 • August 2015 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

  Mehmet Ali Yargı

 • August 2015 Appointment to Academic Staff-Professorship

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Nuri Kahveci

 • May 2015 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Salih Güner

 • January 2014 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Rahman Jaddao, İstisnai Hükümlere İlişkin Fıkıh Usulünün Kaide Ve Kuralları".

 • January 2014 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Osman Durmaz, "İslam'da Mülteci Hukuku",

 • December 2013 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Moulay El-Hasan El-Hafidi.

 • May 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Yrd. Doç. ataması

 • January 2013 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ayşe Şimşek, "İslam Hukukuna Göre Taşıyıcı Anneliğin Hükmü".

 • January 2013 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Abdurrahim Şen, “Hulefâ-i Râşidîn’in Halife Seçilme Şekilleri”.

 • January 2012 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale

  Mehmet Ali Yargı

 • January 2012 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Bülent Kösemehmet, İslam Hukukuna Göre Akitlerde Cehalet (Bilinmezlik) ve Akde Etkisi".

 • January 2011 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Zübeyir USTABAŞI, "Gabriel Marcel’in Varoluşçuluğunda Dini Tecrübe".

 • January 2011 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Hilal Şahin, "Hanefi Mezhebinde Helal Gıda Kriterleri".

 • January 2011 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Zehra Bal, İslam Hukuku Açısından Ötenazi".

 • January 2011 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Musa Altunkaya, "İslam Hukukunda Evlilik Akdinin Hukuki Niteliği"

 • January 2010 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İlyas Demir, "Din Felsefesi Bağlamında Turan Dursun’un Ateizminin Temelleri".

 • January 2010 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale

  Murat Şimşek

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Akın, Ertuğrul, “Diğer Müçtehitlerle Farklılıkları Bağlamında Ebu Hanife’nin İçtihat Mantığı”.

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Bor, Metin, “Ebu Hanife’ye Göre Hırsızlık Suçu ve Cezası”

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Ak, Yunus, “Ebu’l-Usr Pezdevî’nin ‘Kenzü’l-Vusûl ila Ma’rifeti’l-Usul’ Adlı Eseri ve Fıkıh Usulüne Katkısı”.

 • January 2009 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Hadi Sağlam,

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Hatice Gültekin,

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Adem Höcük

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Merve Güngör

 • January 2009 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  İlknur Kalaycı

 • January 2007 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Özmen Seda, “Reform Yahudiliğinin İlk Temel Dökümanları”.

 • January 2007 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Kullay, Cihat, “Hâricîlikte Hurûc, Ku’ud ve Hicret”.

 • January 2007 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Gürdal, Ayşe, “İslam Aile Hukuku Açısından İhtilafların Çözümünde Tahkim Yöntemi”.

 • January 2006 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Merdin, Kemalettin, “Kur’an-ı Kerim’de Rahmet Unsurları”.

 • January 2005 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Akçaoğlu, Faik, “Nişapur’da İlk Dönem Hadis Çalışmaları”

 • January 2004 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale

  Rıdvan Özdinç, “İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri”.

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues Mütefekkir (Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi)

  Advisory Committee Member

 • 2013 - Continues Journal of History School (Tarih Okulu Dergisi)

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Academıc Socıal Scıence Studıes Uluslararası Hakemli Dergi / International Journal Of Academic Social Science Studies

  Evaluation Committee Member

 • 2011 - Continues Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal

  Evaluation Committee Member

 • 2011 - Continues EKEV Akademi Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2011 - Continues Bilmname

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2010 - Continues İslami Araştırmalar Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2008 - Continues Usul

  Evaluation Committee Member

 • 2004 - Continues İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2013 - 2015 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2019 - Continues ÇOMÜ İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

  Member

 • 2018 - Continues ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi

  Board Member

 • 2013 - 2017 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Board Member

 • 2014 - 2016 ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu

  Member

 • 2013 - 2015 Rektörlük Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Board Member

 • 2013 - 2014 ÇOMÜ Turizm Fakültesi

  Board Member

 • 2013 - 2014 ÇOMÜ Turizm Fakültesi

  Board Member

 • 2011 - 2013 İlahiyat Fakültesi Burs Komisyonu

  Chairman

 • 2011 - 2013 İlahiyat Fakültesi

  Member

 • 2010 - 2013 İlahiyat Fakültesi

  Member

 • 2004 - 2012 İlahiyat Fakültesi

  Member

 • 2004 - 2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Member

 • 2011 - 2011 İlahiyat Fakültesi Eğitim Komisyonu

  Chairman

 • 2009 - 2010 "İlahiyat Fakültesi

  Member

 • 2009 - 2010 İlahiyat Fakültesi

  Member

Scientific Refereeing

 • September 2020 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2020 Diyanet İlmi Dergi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2019 Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 Diyanet İlmi Sergi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 EKEV Akademi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • February 2019 Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Other Journals

 • July 2018 Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2018 Turkish Studies

  Other journals

 • February 2018 Turkish Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2017 İslami Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2017 Usul İslam Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2017 EKEV Akademi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2017 KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2017 İslam Hukuku Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2017 SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2017 Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Other Journals

 • February 2017 EKEV Akademi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2016 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2016 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2016 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • January 2016 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • August 2015 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • January 2014 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2013 Turkish Sturies

  Other Indexed Journal

 • January 2008 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2005 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

 • Haziran 2021 Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı: Sünnet Algısı

  Scientific Congress

  Ayengin T.

  Bayburt, Turkey

 • Mayıs 2014 International New Media New Approaches Conference: Social Media and New Politics

  Scientific Congress

  Ayengin T.

  Çanakkale, Turkey

 • Mayıs 2009 İnsan Hakları ve Din Sustainable Development

  Scientific Congress

  Ayengin T.

  Çanakkale, Turkey

Visual Activities