Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mali Bakış Açısı ile Çevresel Kirliliklerin Azaltılmasında Elektrikli Taşıtların Rolü

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, pp.129-147, 2020 (National Refreed University Journal)

Yerel Ekonomiler Bağlamında Biga İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Elektronik Ticarete Bakış Açıları: Ampirik Bir Çalışma

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.90-105, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesesi

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.135-155, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış Pazarlamacı Devlet

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.104-113, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.249-274, 2011 (National Refreed University Journal)

Birikimli Hayat Sigortalarının Vergileme ve İktisadi Yönden Değerlendirilmesi

Mali Pusula, no.43, pp.52-71, 2008 (Other Refereed National Journals)

Devletin Ekonomiye Müdahale Gerekçesi Olarak Doğal Tekel Sorunu ve Çözüm Önerileri Analizi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.101-121, 2008 (Other Refereed National Journals)

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.44, no.509, pp.68-80, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Elektronik Ticarete Bakışının Yerel Ekonomilere Yansıması: Biga Kapsamında Ampirik Bir Çalışma

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS’18, BANDIRMA, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.152

Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği

7. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.563-576

Kamu ve Piyasa Başarısızlığı Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları

IV. International NGO's Conference - Thema: Global Poverty / (IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi - Tema: Küresel Yoksulluk), Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.1013-1034 Sustainable Development

Kamu ve Özel Kesimde Yönetişim Paradoksları ve Etkileşimli Yönetişim Modeli

Yerel Yönetimler Kongresi - Tema: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Biga/Çanakkale, Turkey, 3 - 04 December 2004, pp.173-186

Son Değişiklikleriyle Vergi Uygulamaları ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis MYO ve Gelibolu işadamları Derneği Işbirliğiyle Konferans

Son Değişiklikleriyle Vergi Uygulamaları Konferansı, Gelibolu, ÇANAKKALE, Turkey, 12 March 2001

Books & Book Chapters

FRANSA’DA YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ VE MALİ YAPISI

in: DÜNYADA YEREL YÖNETİMLER VE MALİ YAPILARI, Doç.Dr. Çiğdem AKMAN,Prof.Dr. İbrahim Attila ACAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.273-314, 2021 Creative Commons License

Yerel Yönetimler ve Özerklik

in: Yerel Yönetimler Üzerine Maliye ve Siyaset Yazıları, Doç. Dr. Musa GÖK,Doç. Dr. Ufuk GENCEL, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.143-172, 2020

Anayasal Politik İktisat Viktor J. Vanberg

in: Anayasal Politik İktisat, Aktan C.C., Editor, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, pp.117-126, 2019

Vergilemenin Sınırları James M. Buchanan

in: Mali Anayasa, Aktan C.C., Editor, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, pp.49-66, 2019

Özel Tercihlerden Kamu Felsefesine: Kamu Tercihinin Gelişimi James M. Buchanan

in: Kamu Maliyesi Ve Kamu Tercihi, Aktan C.C., Editor, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, pp.15-34, 2019

Rant Kollama Robert D. Tollison

in: Siyaset Ve Rant Kollama, Aktan C.C., Editor, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, pp.38-60, 2019

Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği

in: Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, GÖKBUNAR RAMAZAN, MİYNAT MUSTAFA, KOVANCILAR BİROL, CANBAY TÜLİN,CURA SERKAN , Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi - Manisa, pp.545-566, 2014

Kamu Gelirleri ve Vergi Politikaları

in: Kamu Ekonomisi, Abdulkadir Kökocak, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.279-355, 2011 Sustainable Development

The Governance Paradoxes in the Public and Private Sector and the Interactive Governance Model

in: Globalization Transition Case Studies in Economical and Socio Political Perspectives, Wolfgang Gieler, Ismail Dalay, Editor, Wissenshaftlicher Verlag Berlin (wvb), pp.27-57, 2005