Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AKADEMİSYENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1443-1451

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ETNOKÜLTÜREL EMPATİ DÜZEYLERİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1452-1461

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL-DUYGUSAL YETKİNLİK DÜZEYLERİ

XII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1462-1468

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Etnokültürel Empati Düzeyleri

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.131

Akademisyenlerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.108

Lise Öğrencilerinin Gözünden Lider Öğretmen Davranışları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.104

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Bütünlük Duyguları: İzmir İli Örneği

8th International Conference on Research in Education - ICRE, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.356

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.299

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.250

Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişililk İlişkisi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Eğitim, Toplum ve Afetlere Karşı Dirençlilik: Çanakkale Örneği

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 15 May 2017, pp.511

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.299

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişilik İlişkisi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.210

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.250

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNE YÖNELİK KAYGILARI

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesine Yönelik Kaygıları

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.157

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Değerleri Ve Memnuniyetleri

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.327

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.445

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.446

Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturabilmek İçin Bireysel Yeterlilikler

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.468

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.445

Ethnocultural Empathy Level of Teacher Candidates

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Amasya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.79-80

Ethnocultural Empathy Level of Teacher Candidates

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Amasya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.79-80

Değer ve Eğitimi Sorunsalı Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

Değer ve Eğitimi Sorunsalı

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.83

Değer ve Eğitimi Sorunsalı

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.83

Avrupa Birliği Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2442-2453

Required Teacher Chareacteristics According to Candidate Teachers

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.126

Academic Staff's Self_efficacy Level at Education Faculties

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.125

Required Teacher Chareacteristics According to Candidate Teachers

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.126

Academic Staff's Self_efficacy Level at Education Faculties

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.125

Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanı Etkililiği

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.412

The Relationship between the Teacher Candidates' Media Literacy and Participation Levels to 'Protest and Social Change

Sixth International Global Studies Conference, New Delhi, India, 5 - 08 September 2013, pp.100-112 Sustainable Development

Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanı Etkililiği

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.412

Teachers’ perceptions of teacher autonomy

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.77

Why teacher autonomy needed?

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.101

AB Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri

5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2442-2453

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2454-2461

Öğretmen Adaylarını Vatandaşlık Algıları

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.67-68

Neden Değerler Eğitimi

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.67

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi: ÇOMÜ Örneği

21. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.1

Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.1, pp.55-56

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.1, pp.55-56

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, vol.1, pp.55-56

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, vol.1, pp.55-56

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.10

AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, vol.1, pp.1977-1990

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, vol.1, pp.1148-1156

AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.10

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeyleri

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011, pp.10

Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.25

Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.25

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Becerilerini Kazanmaya Yönelik İstekliliklerini Etkileyen Faktörler

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.556-560

Global Snapshots of E-Learning: E-Learning Status at METU in Turkey

24th Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology, Dallas, United States Of America, 03 August 2002, pp.197-202

Books & Book Chapters

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi, pp.198-225, 2016

Eğitimin Sosyal Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Genç, Salih ZekiŞahin, Çavuş, Editor, Paradigma Akademi, pp.78-87, 2016

Öğretimde Araç ve Gereçler

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genç S, Editor, Paradigma Akademi Alternatif Yayınları, Ankara, pp.97-118, 2014

Why Teacher Autonomy?

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H, Rata G, Kocayörük E, İçbay MA, Editor, Cambridge Scholars Aurelius Publishing V.Z.W., Newcastle, pp.307-314, 2014

Why Teacher Autonomy?

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H, Rata G Kocayörük E İçbay MA, Editor, Cambridge Scholars Aurelius Publishing, Newcastle, pp.307-314, 2014

Eğitimin Sosyal (Toplumsal) Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Genç SZ, Şahin Ç, Editor, Paradigma Yayınları, Ankara, pp.55-67, 2013