Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The first record of the oilfish Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 (Pisces: Gempylidae) from the Sea of Marmara, Turkey

OCEANOLOGİCAL AND HYDROBİOLOGİCAL STUDİES, vol.46, no.2, pp.249-252, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Gillnet Selectivity for Bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Canakkale Strait, Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, no.2, pp.349-353, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A hermatophroditic specimen of Chub Mackerel Scomber japonicus in the Dardanelles, Turkey.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.9, pp.1798-1799, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Utilization of A Bioluminescent Pattern in the Encircling Gillnet Fisheries

REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE, vol.18, no.2, pp.151-156, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A Hermatophroditic Specimen of Chub Mackerel Scomber japonicus in the Dardanelles, Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.9, pp.1798-1799, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Selectivity of Fishhooks Used in Blotched Picarel (Spicara maena) in Artisanal Fishery in Dardanelles

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.8, pp.1646-1652, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Weight-length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.23, no.6, pp.707-708, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu, Çanakkale (Kuzey Ege), Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.1, pp.19-26, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkiler

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.1, pp.27-37, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Effect of Seasons on Gill Net Selectivity

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, vol.34, no.4, pp.116-121, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Çanakkale Boğazı Kıyılarında Serbest Dalış ve Tuzaklarla Eriphia verrucosa Forskål, (1775) Avcılığında Av Verimlerinin Belirlenmesi

COMU Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.1, no.1, pp.20-25, 2018 (International Refereed University Journal)

Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, no.11, pp.31-36, 2011 (National Refreed University Journal)

Denizlerimizde Kullanılan Su Ürünleri Avlama Yöntemleri

Türk Tarım - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Derğisi, vol.201, pp.24-28, 2011 (National Non-Refereed Journal)

An Investigation on Fish Fauna of Saros Bay Northern Aegean Sea

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.31-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

Technical features and structural differences of bottom gill and trammel nets in Saroz Bay Turkey

Journal of FisheriesSciences.com, vol.2, pp.499-505, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edremit Körfezi dip uzatma ağlarının teknik özellikleri ve yapısal farklılıkları

Journal of FisheriesScience, vol.2, no.3, pp.432-439, 2008 (Other Refereed National Journals)

Monofilament gillnet selectivity parameters for european chup (Leuciscus cephalus L. 1758) in Atikhisar reservoir, Canakkale, Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.10, no.8, pp.1305-1308, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Bölgesinde kullanılan uzatma ağlarının donam özellikleri ve balıkçıların sorunları.

EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.23, no.3, pp.473-480, 2006 (National Refreed University Journal)

Üstten girişli yuvarlak tel sepetlerin hayalet avcılık acısından incelenmesi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.351-354, 2006 (Other Refereed National Journals)

Üsten Girişli Yuvarlak Tel Sepetlerin Hayalet Avcılık (Ghost Fishing) Açısından İncelenmesi

Su Ürünleri Dergisi, no.23, pp.351-354, 2005 (National Refreed University Journal)

İzmir Körfezi’nde hayalet avcılığa neden olan kayıp uzatma ağı miktarının tespitine yönelik bir araştırma

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.35-38, 2004 (International Refereed University Journal)

Ağ kafes üniteleri etrafındaki balıkların kaldırma ağı ile avcılığı üzerine bir ön çalışma

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.20, no.1, pp.233-237, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türkiye balıkçılık sektörü ve 2000’li yıllarda beklenen gelişmeler

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.593-601, 2001 (International Refereed University Journal)

Balıkçılık sektörünün İzmir İli içindeki işleyişi ve güncel sorunları

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.437-444, 2001 (International Refereed University Journal)

Orta su trol ağı yapımında tekneye uygun ağ büyüklüğünün belirlenmesi

E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.109-119, 2000 (International Refereed University Journal)

Karadeniz’de orta su trol balıkçılığı üzerine bir araştırma

E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.95-108, 2000 (International Refereed University Journal)

Ege denizinde trata ağlarının bazı ekonomik balık türleri üzerine etkileri

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.17, pp.185-199, 2000 (International Refereed University Journal)

Ege Denizi Kıyı Balıkçılığının Sektörel Önemi

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.16, pp.445-451, 1999 (International Refereed University Journal)

Fisheries Status of Turkey Towards 2000 Years

Su Ürünleri Dergisi, vol.16, pp.219-227, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balıkçılıkta Kontrollü Hayalet Avcılık

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND HEALTH, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.49

Length-weigth relationships of the family Sparidae from Northern Aegean Coast of Turkey.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, pp.242

Determination of catch composition of European pilchard Big scale Sand Smelt trotline used in Çanakkale Region........

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.376

Seasonal Variability of Gillnet Selectivity in Red Mullet (Mullus surmuletus) in North Aegean Sea, Turkish Waters

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.357

Cartilaginous fishes (Pisces, Chondrichthyes) caught by demersal longline in the Northeastern Aegean Sea

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.377

Catch Composition and Fishing Efficiency of Gillnets Caught by Drive-in Fishing Method in The North Aegean Sea

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.358 Sustainable Development

Çanakkale Boğazı'nda bulunan, Eriphia verrucosa (FORSKAL 1775)’nın bazı popülasyon parametrelerinin incelenmesi

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 16 May 2017, pp.78

Comparison of Different Baits Used in Bottom Longline Fishing in Çanakkale Region Northern Aegean Sea pp 137 137

5th International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 May 2014 Sustainable Development

Kuzey Ege Denizi nde Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Av Kompozisyonu

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.200

Kuzey Ege Denizi Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Av Kompozisyonu.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, vol.1, pp.200

The role of university in preventing marine debris created by fishing activity.

World Universities Congress Proceedings, Çanakkale, Turkey, 20 - 24 October 2010, pp.1101-1104 Sustainable Development

Çanakkale Sığ Sularında Genç Karagöz Balığınıni Diplodus vulgaris Balıkçılık Yönetimi Açısından Büyüme ve Birey Katılımının İzlenmesi

Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi konferansı dahilinde "XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.150

Deniz Fenerlerinin Durumu, Sorunları ve Geleceği

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.408

The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.2, pp.72 Creative Commons License Sustainable Development

Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale

Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İzmir, Turkey, 19 - 22 October 2006, vol.1, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Canlı Toplulukları ve Tür Envanteri

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, vol.18, pp.93

Ege Denizi nde ortasu trol balıkçılığı ve pelajik balık avcılığı içindeki önemi

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, pp.72-80

Tuna Fishing With Purse Seines In The Aegean Sea Ege Denizi nde gırgırla Orkinos avcılığı

The Technological Developments in Fisheries Workshop/Balıkçılıkta Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı, İzmir, Turkey, 19 - 21 June 2001, pp.59-72 Sustainable Development

Ege Denizi’nde Gırgırla Orkinos Avcılığı

Balıkçılıkta Teknolojik Gelişmeler/The Technological Developments in Fisheries, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2001, vol.1, no.1, pp.59-72

Deniz balıkçılığı yönetimi içinde kaçak balık avcılığının önlenmesi ve stokların korunması

Deniz Ticaret Odası, Deniz ve Kafes Balıkçılığı Semineri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 June 2000, vol.1, pp.43-50 Sustainable Development

Foca Trol Balıkçılığının Bugünkü Durumu

III. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 1998, vol.1, pp.221-230

Ege Denizi Kıyı Balıkçılığı, Yönetimi ve Sorunları

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları I. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 24 - 25 June 1997, vol.1, pp.513-521