Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Great Potential of the Colourful Cultural Heritage of Turkey: Ethnic Tourism

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY: ROLE, POTENTIAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.121, pp.125-139, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

A Bridge for World Peace: Gallipoli

1915 Canakkale Countdown Chronicle, no.7, pp.106-116, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye'nin Uluslararası Kardeş Şehir Anlaşmalarında Tercih Faktörleri ve Mekânsal Dağılış Özellikleri

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.25, no.43, pp.73-92, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye'nin Ulusal ve Uluslararası Ölçekli Kardeş Şehir İlişkileri

İdarecinin Sesi, no.189, pp.68-72, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yılına Doğru

TAÇ Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi, no.11, pp.56-65, 2018 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.53-71, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRADITIONAL COUNTY FAIRS IN TURKEY: MAIN FEATURES AND SPATIAL TEMPORAL DISTRIBUTIONS

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.58, pp.237-253, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Sectoral Analysis on Industrial Geography: Cologne Industry in Balikesir

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.37, pp.1-17, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Anadolu Devecilik Kültüründe Dikkat Çekici Bir Merkez:Aydın

İdarecinin Sesi, no.180, pp.75-82, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Geleneksel İlçe Panayırlarının Eğlence Sektöründe Etnik Bir Grup: Romanlar

TURKISH STUDIES, vol.12, no.3, pp.119-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Darülfünun’dan mezun ilk kadın coğrafyacı: Şükûfe Nihal (1897-1973)

Türk Coğrafya Dergisi, no.67, pp.61-66, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dried Fruit Heaven Turkey's Traditional Product:Leblebi (Roasted Chickpea)

Rural Development, no.6, pp.66-69, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Somut Olmayan Kültürel Bir Mirasın Güncel Bir Değerlendirmesi: Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşi Şenlikleri

Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, no.11, pp.137-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Belarus'un Coğrafi Konumu ve Fiziki Coğrafya Özellikleri

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.26, no.15, pp.1-32, 2014 (National Refreed University Journal)

SANAYİ COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN HUĞLU (BEYŞEHİR-KONYA)’DA AV TÜFEĞİ SANAYİİ

e-Turkish Studies (elektronik), pp.149-169, 2014 (Other Refereed National Journals)

Beşeri Coğrafya Perspektifinden Tataristan Cumhuriyeti

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.29, pp.313-343, 2014 (National Refreed University Journal)

Geoinformatıon Technologies in the Study of Ethnic Aspects of Urbanızation in Russia

Geography-Environment-Sustainability, Russian Geographical Society, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow., vol.4, no.6, pp.19-30, 2013 (International Refereed University Journal)

GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF ETHNIC ASPECTS OF URBANIZATION IN RUSSIA

GEOGRAPHY ENVIRONMENT SUSTAINABILITY, vol.4, no.6, pp.19-30, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suggestions on Rural Development for Tuzla River Basin (NW Turkey),

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.4, no.3, pp.221-235, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

İstoria stanovlenia i razvitiye sotsialno ekonomiçeskaya geografiya Turtsii" (Türkiye'de Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın Kuruluşu ve Gelişiminin Tarihçesi),

Sotsialno Ekonomiçeskaya Geografiya, Vestnik Assotsiatsii Rossiyskih Geografov-obşestvedov (Sosyo-Ekonomik Coğrafya, Rusya Beşeri Coğrafya Birliği Yayını), pp.100-109, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impacts of Globalization and Urbanization Process on Traditional Commercial Places in Turkey

Globalization, Globalistics, Potentials and Perspectıves of Russia in a Global World. Collection of Scientific Articles. Mari State Technical University.Yoshkar-Ola/Russia., pp.140-151, 2011 (International Refereed University Journal)

Impact of spatial differences on demographic characteristics: A comparative survey in Tuzla River Basin

Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, vol.19, no.19, pp.406-417, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

Research into socioeconomic characteristics of the population in squatter areas on the slopes of Mt. Uludag (Bursa-Turkey)

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.19, pp.418-426, 2011 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Türkiye’ de Leblebi Üretimi ve Ticareti,

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.23, pp.234-266, 2011 (National Refreed University Journal)

Çanakkale Kentinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Dağılış Özelliklerinin İncelenmesi (2007).

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.22, pp.245-275, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Assessment of Çardak Lagoon in Terms of Potential for Ecotourism

Journal of Balkan Ecology, vol.13, no.4, pp.25-36, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

“Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular”,

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3, vol.3, no.12, pp.115-122, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale İlindeki Bitkisel Kaynaklı Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi,

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.55-82, 2010 (National Refreed University Journal)

ÇANAKKALE İLİNDEKİ BİTKİSEL KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.55-82, 2010 (Other Refereed National Journals)

Examining Cultural Tourism Attractions for Foreign Visitors: The Case of Camel Wrestling in Selçuk (Ephesus)

TURIZAM, International Scientific Journal, Unıversity of Novisad,, vol.14, no.1, pp.22-40, 2010 (International Refereed University Journal)

"Religious Fairs of Rums on Islands of Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos), Turkey: Opportunities for Contribution to Tourism and Dialogue between Civilizations",

Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, no.4, pp.65-87, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geography of a Hidden Cultural Heritage: Camel Wrestles in Western Anatolia",

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, no.2, pp.123-137, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale ilindeki hayvansal kaynaklı sağlık risklerinin değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.460-486, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of animal-borne health problems in Çanakkale province in terms of human and environmental health

IJHS (International Journal of Human Sciences), no.6, pp.461-486, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Geleneksel Periyodik Ticaret Mekanları Olarak Panayırlar:Çanakkale Örneği.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.Cilt:10,, pp.217-245, 2008 (National Refreed University Journal)

Beyaz Ruslar ve Gelibolu: Medeniyetler çatışmasına Gelibolu'dan Yanıtlar"

Çağdaş Çizgi, no.361, pp.10-15, 2008 (National Non-Refereed Journal)

ÇANAKKALE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SAĞLIK DURUMLARINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.43-70, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale'deki Yükseköğretim Öğrencilerinin Genel Sağlık Durumlarını Etkileyen Çevresel Faktörler,

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.43-70, 2008 (National Refreed University Journal)

Çanakkale Şehrinde Üniversite-Konut İlişkisi

Doğu Coğrafya Dergisi, no.20, pp.215-237, 2008 (National Refreed University Journal)

Rusya ve Çin: Çelişik Bir On Yıllık Dönem Diğerini İzlerke (BOBO Lo'dan Çeviri)

Türkiye Asya Pasifik Çalışmaları Yıllığı (TAPAÇAY), no.2, pp.114-118, 2007 (National Refreed University Journal)

2006 Yılında Çanakkale'de Yaşanan Kar Fırtınalarının Mekansal Etkileri

Türk Coğrafya Dergisi, no.47, pp.99-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Rusya ve Avrupa: Kıtasal Kaymalar (Hannes Adomeit'ten çeviri)

Jeopolitik, no.33, pp.67-69, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gelibolu’da Beyaz Ruslar

Atlas, no.157, pp.148-151, 2006 (National Non-Refereed Journal)

“Amik Ovası ve Amik Gölü: Bir Sulak Alanı Kurutma Deneyiminin Günümüze Ulaşan Etkileri”

Türk Coğrafya Dergisi, no.41, pp.97-125, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

“Süregelen Sorunlar ve Coğrafya 2001'le Başlayan Tartışmalar”

Toplumsal Tarih Dergisi,, no.95, pp.53-55, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Türkiye Rusya Kültürel Diyaloğu ve İşbirliği Olanaklarında Önemli Bir Olgu: Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıldönümü”

I. International Symposium on Post-Soviet Era Turkey-Russia Relations, İzmir, Turkey, 15 October 2020, pp.201-215

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ MANİSA KIRKAĞAÇ KAVUNUNUN ÜRETİM VE TİCARETİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.618-631

TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİ ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.930-938

Somali’de Devecilik ve Devecilik Kültürünün Coğrafyası: Hiiraan Bölgesi Örneği

1. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1191-1210

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİKTEN KALICI GÖÇMENLİĞE: ÇOMÜ ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI İSTANBUL COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019

HATAY’DAN ORTADOĞU’YA İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN BİLİNMEYENLERİ

IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.573-582

Türkiye’de Geleneksel Panayırlar: Birbirine Bağlı Bir Sistemde Çözülme ve Kültürel Fonksiyonlarda Kayıplar

TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.1318-1332

Geleneksel Bir Sporun Coğrafyası: Türkiye’de Yağlı Güreşler (Kırkpınar-Edirne ve Çardak-Çanakkale Güreşleri)

TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.501-521

A HELPFUL PERSPECTIVE TO STRENGTHEN THE TOURISM RELATION BETWEEN TURKEY AND RUSSIA: SOCIAL AND CULTURAL CONVERGENCE

XVIII. ECSBS /European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.1

EXISTENCE OF TRADITIONAL FAIRS IN RUMELIA AND THE BALKANS IN THE OTTOMAN PERIOD

XVIII. ECSBS /European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.1-10

Geçmişten Günümüze Ayvacık Çevresindeki Depremler ve Kırsal Alanlar Üzerindeki Etkileri

INTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.377-393

The evaluatıon of the productıon and trade potentıal of the cologne ındustry in Balıkesır

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 November 2017

The evaluatıon of the production and trade potential of the Cologne industry in Balıkesir

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 November 2017, pp.1-2

Gelibolulu Beyaz Ruslar (1921-1923)

Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yılına Doğru (1920-2017), Çanakkale, Turkey, 20 November 2017

Batı Anadolu’da Devecilik Kültürünün Kültürel Miras Olarak Önemi

14. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Nazilli/AYDIN, Aydın, Turkey, 20 - 22 October 2017

Russians in Turkish Gallıpoli (1920-1921): The Historıcal Experience of Eurasian Dialogue of Cultures

RUSSIA AND ITS REGIONS IN THE MULTISCALE INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES, Perm, Russia, 26 September - 01 October 2017, pp.38-39

Utilization of Traditional Houses in Tourism in Rural Environments: A Case Study of “Düğmeli Evler (Buttoned Houses)" (Antalya)

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.41-42

Developmental Process of Tourism in Turkey, Main Touristic Appeals of Turkey and the Ukrainian-Turkish Tourism Relations

I.I. Mechnikov Odessa National Üniversitesi, Department of International Relations Political Science and Sociology, Odessa, Ukraine, 27 - 29 March 2017

Geographical Distribution Characteristics of the Romanies making a Living from Fairs in Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.8

Kültürel Bir Miras Olarak Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşi Şenliklerinin Bugünü ve Geleceği

1. Uluslararası Selçuk-EfesDevecilik Kültürü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.200-219

Historical Example of Solidarity which must be remembered in Russo-Turkish Relations: the Compulsory Stay of White Russians Abroad in Gallipoli (1920-1923)

IX. ECSBS – European Conference on Social and Behavioral Sciences,, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.399

Kültürel Coğrafya Açısından Bir İnceleme Çanakkale İlinde Geleneksel Köy hayırları

Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.657-666

Uluslararası Emek Göçü Teorileri ve ODKA

Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Uluslararası Kongresi, 2015, Ankara, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Türkiye’de Geleneksel İlçe Panayırı Ziyaretçilerinin Panayırlara İlişkin Tutumları Ve Memnuniyet Düzeyleri

SSHIF Social Sciences and Humanities in Focus, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Polonya Bilimler Akademisi, Varşova/Polonya, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.48-49

Economic and Commercial Spatial Connections of the Traditional County Fairs in Turkey

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences ,ECSBS, (IASSR), Belgrade, Serbia, 3 - 06 September 2015, pp.1

Impact Of Demographic And Socio-Economic Characteristics Of Visitors On Their Preference In Utilisation From Functions Of Traditional County Fairs

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Brüksel, Belgium, 30 June - 03 July 2015, pp.105-114 Sustainable Development

An Evaluation of the Potential of Selçuk İzmir for Alternative Tourism and Suggestions for Tourism Planning

VI. European Conference on Social and Behavioral Scinces, Selçuk-İzmir, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015

Kültürel Coğrafya Açısından Bir İnceleme: Geleneksel Köy Hayırları

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 2015, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.658-667

Uluslararası Emek Göçü Teorileri ve Ortadoğu

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

ANADOLU DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞİ ŞENLİKLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ÖNEMİ

12. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, pp.55-62

SELÇUK İLÇESİ (İZMİR) SULAK ALANLARINDA İNSAN ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE EKOTURİZM POTANSİYELİ",

TCDYK-2014 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.849-858 Sustainable Development

ULUDAĞ YÖRESİNDE (BURSA) ALTERNATİF BİR TURİZM TÜRÜ OLARAK YAYLA TURİZMİ

TCDYK-2014 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, ., Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.839-848

The Silent Migration: Labour Migration from Hatay (Turkey) to MENA Countries

Turkish Migration Conference, Londra, United Kingdom, 30 May - 01 June 2014, pp.35-36

A Project of Health Tourism in Mount Ida: A Regional Deveopment Suggestion

Kırsal Bölgelerde Ekonomik Kurum ve Yapıların Modernizasyonu,Teori ve Uygulamalar Uluslar arası Kongresi, Rostov, Russia, 10 - 11 October 2013, pp.45-46

Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Belirlenmesi Sürecinde Coğrafi Yaklaşımların Katkıları: Geleneksel Deve Güreşleri Örneği

Coğrafya: Yeni Yüzyılda Tehditler ve Fırsatlar Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.793-802

Kültürel Coğrafya Açısından Bir Saha Araştırması,

Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, ., Balıkesir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.103-110

A Proposal For Rural Development: The Case Study Of Tuzla River Basin (NW Turkey)

2011 European Association of Geographers conference and meeting, Atina, Greece, 2 - 05 June 2011

Traditional Fairs and Festivals in a Mountainous Locality: A Case Study of Mt. Uludag and its Vicinity (Bursa-Turkey)"

7 th International Conference Dedicated to the International Earth Day: Global Changes, The Faculty of Geography of Sofia University., Sofya, Bulgaria, 15 - 16 April 2011, pp.97-102 Sustainable Development

Impact of spatial differences on demographic characteristics: A comparative survey in Tuzla River basin

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.406-417 Sustainable Development identifier identifier

Geopolitical Contacts of Russia and Turkey in the Multipolar World"

International Conference:Russia in Multipolar World Configuration, Russian Academy of Sciences/Institute of Economy, Moskova, Russia, 28 - 29 October 2010, pp.272-290

Çardak Lagünü (Çanakkale)'nün kuş gözlemi açısından eko-turizm potansiyeli

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010, vol.2, pp.828-834 Sustainable Development

Çardak Lagünü (Lapseki-Çanakkale) çevresinde insan çevre etkileşiminin yerel toplum tarafından algılanması

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010, vol.1, pp.469-478

Boğazın Balıkları: Çanakkale’de Ekonomik, Mekânsal, Kültürel Etkiler ve Yeni Olanaklar

Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 August - 31 May 2008, pp.252-261

Çanakkale (Merkez İlçe)'de Katı Atık Yönetimi Uygulamalarının Çevresel ve Mekansal Etkileri

Uluslararası Katılmlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 07 June 2008 - 08 June 2007, pp.138-139 Sustainable Development

Human-Induced Wetland Degradation: A case study of Lake Amik (Southern Turkey,)

İnternational Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Macedonia, 27 - 31 May 2008, pp.1-20 Sustainable Development

Biga (Kocabaş )Çayı Aşağı Havzasında Arazi Kullanımının Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, pp.307-315 Sustainable Development

Climate Comfortable for Tourism: A Case Study of Canakkale

Third İnternational Conference on Water Observation and Information System for Decision Support,, Ohrid, Macedonia, 27 - 31 May 2008, pp.11-20

A New Factor For the Touristic Potential of Çanakkale: White Russians in Gallipoli

International Çanakkale Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2006, pp.425-434

Bir Kültür Transferi Örneği:Gelibolu’da Beyaz Ruslar (1920-23)

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.223-231

Bursa Kent İçi Semt Pazarları Üzerine Bir Değerlendirme: Merkez İlçe Pazarlarından Örnekler

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.126-132

Coğrafya Projeleri Yarışması

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 January 2004, pp.1

"İlköğretim ve Ortaöğretimde Coğrafya Ders Kitapları”

Türk Coğrafya Kurultayı, Ankara, Turkey, 9 - 12 July 2002, pp.135-139

Türk Coğrafya Kurultayı.

Türk Coğrafya Kurumu Öğretmen Komisyonu Raporu, Ankara, Turkey, 9 - 12 July 2002, pp.68-73

Books & Book Chapters

ANATOLIAN FAIRS (PANAYIRS) IN THE OTTOMAN PERIOD: THEIR DISTRIBUTION AND MAIN CHARACTERISTICS

in: The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarioglan Dr. M. Fatih Sansar, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-409, 2021

Conflict Responsive Patterns of Labour Migration from Hatay, Turkey to the MENA Countries

in: Recent Migrations and Refugees in the MENA Region, Rania M. Rafik Khalil, Froilan T. Malit, Jr., Editor, Transnational Publishers, Inc. , London, pp.113-147, 2019 Sustainable Development

Gelibolulu Rusların 100. Yıldönümü Yaklaşırken Bir Değerlendirme ve Öneriler

in: Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıldönümü (1920-1923/2020-2023), Türkan Olcay, Aydın İbrahimov, Vedat Çalışkan, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.199-231, 2019

Gelibolu’da Zorunlu Bir Gurbetin Misafirleri: Gelibolulu Ruslar

in: Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıldönümü (1920-1923/2020-2023), Türkan Olcay, Aydın İbrahimov, Vedat Çalışkan, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Yayınları, Ankara, pp.45-112, 2019

Traditional Fairs of Rumelia and the Balkans in the Ottoman Period

in: Research and Development on Social Sciences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Alı Icbay, Editor, Jagiellonian University, Krakow, pp.523-534, 2018

Utilization of Traditional Houses in Tourism in Rural Environments: A Case Study of “Duğmeli Evler (Buttoned Houses)” (Antalya)

in: Research and Development on Social Sciences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Alı Icbay, Editor, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, pp.417-427, 2018

Geographical Distribution Characteristics of the Romanies making a Living from Traditional County Fairs in Turkey

in: Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev (eds.), Editor, E-Bw, Polonya, pp.7-18, 2017

Two Geographical Sections Where Traditional County Fairs Cluster in Turkey: Southern Marmara and Western Black Sea Subregions

in: Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev , Editor, E-Bwn, Polonya, pp.215-224, 2017

A Historical Example of Solidarity which must be remembered in Russo-Turkish Relations: the Compulsory Stay of White Russians Abroad in Gallipoli (1920-1923)

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan (eds.), Editor, E-Bwn, Polonya, pp.489-498, 2017

Great Potential of the Colourful Cultural Heritage of Turkey:Ethnic Tourism

in: Alternative Tourism in Turkey Role, Potential Development and Sustainability, Istvan Egresi, Editor, Springer, Cham, pp.125-140, 2016 Sustainable Development

Türkiye'de Geleneksel İlçe Panayırı ziyaretçilerinin Panayırlara İlişkin Tutumları ve Memnuniyet Düzeyleri

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, "Can C.", "Kilimci A.", Editor, Detay, Ankara, pp.72-82, 2016

Economic and Commercial Spatial Connections of the Traditional County Fairs in Turkey

in: Research on Cultural Studies, İçbay Mehmet Ali, Arslan Hasan, Editor, Peter Lang Frankfurt, Franfurt am Main, pp.273-285, 2016

AN EVALUATION OF THE POTENTIAL OF SELÇUK (İZMİR) FOR ALTERNATIVE TOURISM AND SUGGESTIONS FOR TOURISM PLANNING

in: Contemporary Studies Inhumanities, Arslan H, İçbay M A, Stanciu S M., Editor, Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.3-17, 2015

Belarus'un Coğrafi Konum Özellikleri

in: Tarihsel Coğrafi ve Sosyoekonomik Boyutlarıyla Belarus, Emin Atasoy Erkan Şenşekerci, Editor, Sentez, İstanbul, pp.67-101, 2015 Sustainable Development

Bir Kültürün Zamana ve Mekana Tutunma Aracı: Deve Güreşi Şenlikleri

in: Aşklar, Savaşlar, Kahramanlar ve Çanakkale, Filiz Özdem, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.372-383, 2012

Çanakkale'nin İhmal Edilmiş Bazı Turizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Turizm Planlaması İçin Öneriler

in: Çanakkale Turizm Zirvesi-2012, Vedat Çalışkan, Editor, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, pp.181-202, 2012

Kültürel Bir Mirasın Coğrafyası: Türkiye'de Deve Güreşleri

Selçuk İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, 2010

Türk Toprağında Rus Ordusu: Gallipoli-Gelibolu'dan Bir Bakış (Türk Araştırmacılardan Son Söz Yerine)

in: Gallipoliyskiy Krest Russkoy Armii (Rus Ordusu'nun Gelibolu Kaderi), Sibirskaya Blagozvonnitsa Yayınevi, , Editor, Rusya Ulusal Gurur Merkezi, St. Andrei Vakfı, Sibirskaya Blagozvonnitsa Yayınevi,, Moskova, pp.387-394, 2009

Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, Ankara, 2001