Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seferberlik ve Savaş Hâlinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu: Bir Model Önerisi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.595-604

Camilerde Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesi

TUYAK2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017

Açık Elektrik Şalt Sahalarında Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesİ

TUYAK2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017

Psikolojik Güçlendirmenin İşe Adanmışlığa Etkisi:Bir Alan Araştırması

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.1, pp.449-456

A MODEL PROPOSAL FOR EFFICIENT DISASTER MANAGEMENT THE TURKISH SAMPLE

THE 9TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 27 - 29 June 2013

Management in Disasters From A Military Point Of View

17th Annual International Conference on Economics and Security, Stockholm, Sweden, 14 - 15 June 2013

Postgraduate Education In Midwifery

V International Congress of Edication Research, Çanakkale, Turkey, 6 June - 09 July 2013, pp.2523-2529

A model proposal for efficient disaster management: the Turkish sample

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.609-618 identifier

Books & Book Chapters

Öğrencilerin sosyal medya kullanım nedenleri ve bilgiyi teyit/güven davranışları arasındaki ilişki

in: Dijital Düzlemde İletişim, Dr. Rezal Koç, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.232-257, 2020

Afet Sonrası Sağlık Yardımları ve Eğitim

in: Afet Hukuku, Özgür Oğuz, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.102-123, 2018

Afet ve Acil Durumlarda Bireysel Gönüllülerin Yönetimine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma

in: Disiplinlerarası Afet Yönetimi Çalışmaları, akyön, Editor, ALBİ YAYINLARI, İzmir, pp.85-92, 2017

Turizm İşletmelerinde Kayırmacılık (Nepotizm, Favoritizm, Kronizm, Patronaj)

in: Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.423-438, 2014

Küresel E-İş ve İşbirliği

in: Yönetim Bilişim Sistemleri : Dijital İşletmeyi Yönetme, Prof. Dr. Uğur Yozgat, Editor, Beta Yayınevi, Ankara, pp.40-72, 2012

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

2

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals