Araştırma Alanları

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Uygulamalı Jeofizik

  • Arkeo-Jeofizik

  • Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

  • Uygulamalı Jeoloji

  • Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)

  • Mühendislik ve Teknoloji