Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2009 Doktora

  Université Strasbourg I, Institut De Physique Du Globe, Geophysics, Fransa

 • 2004 - 2009 Doktora

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Gömülü Yapıların Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemi ile Araştırılması: Büyük Menderes grabeni’nde Paleosismolojik ve Arkeosismolojik Uygulamalar

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

 • 2009 Doktora

  Investigation of buried objects with Ground Penetrating Radar: Application to archaeoseismology and palaeoseismology in the Buyuk Menderes Graben (Turkey)

  Université Strasbourg I, Institut De Physique Du Globe, Geophysics

 • 2004 Yüksek Lisans

  Örtülü Aktif Fayların VLF-EM Yöntemi ile Belirlenmesi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce