Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Myo, Maden Teknolojileri

  • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

  • 2009 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü