Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Physiological, biochemical, and molecular responses of wheat seedlings to salinity and plant-derived smoke

South African Journal Of Botany, cilt.139, ss.148-157, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

DETERMINATION OF HEAVY METAL-INDUCED DNA DAMAGE IN PISUM SATIVUM L. AT THE MOLECULAR AND POPULATION LEVEL

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.28, sa.6, ss.1825-1834, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GENOTOXICITY ASSESSMENT OF HEAVY METALS (Zn, Cr, Pb) ON STRAWBERRY PLANTS USING RAPD ASSAY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.4, ss.2483-2491, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genetic diversity and identification of some Turkish cotton genotypes (Gossypium hirsutum L.) by RAPD-PCR analysis

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.36, sa.2, ss.143-150, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of 24-Epibrassinolide Treatments at Different Concentrations on Some Growth Parameters and Crocin Level in Saffron (Crocus sativus L.)

International of Journal Seconadray Metabolite, cilt.7, sa.2, ss.109-118, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arsenik Stresine Maruz Kalan Kavun (Cucumis melo L.) Fidelerinde Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.276-283, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADVENTITIOUS SHOOT FORMATION FROM HYPOCOTYL AND COTYLEDON EXPLANTS OF RELICT ENDEMIC LIQUIDAMBAR ORIENTALIS Miller

Mugla Journal of Science and Technology, cilt.4, sa.2, ss.137-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Biyoteknolojik Çalışmalar

Iğdır Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.259-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arabidopsis thaliana (L.) bitkilerinin uniform olarak yetiştirilmesi için basitleştirilmiş bir hidroponik kültür sistemi.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.22-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Callus Induction, In vitro Shoot Development and Somaclonal Variations in Cotton (Gossypium hirsutum L.).

JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.8, sa.2, ss.62-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALTINCI GRUP BİTKİ HORMONU BRASSİNOSTEROİDLER

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.27-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Genotoxic Effects of Commonly Used Fertilizers in Allium cepa Root Cells by Comet Assay

3th INTERNATIONAL CONGRESS onPLANT SCIENCE and TECHNOLOGY, Afyon, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2019, cilt.2, ss.192-198

An Optimized Alkaline Comet Assay Protocol for Plants

Internationa Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.675

Tissue-specific expression of proline biosynthesis genes (P5CS1 and P5CS2) under boron stress in Arabidopsis thaliana (L.)

International Eurasian Conference on Biology and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.144

Micropropagation of Endemic Liquidambar orientalis Mill. Through Temporary Immersion System (TIS)

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.46

Use of Tissue Culture Techniques in Conservation of Sweetgum

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1

The Studies in Turkey on Use of In vitro Cultures in the Conservation of Biodiversity

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, ss.426

Seed Germination Studies in Native Species for Conservation of Biodiversity

The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, ss.663

Determination of Genetic Differences among Salvia fruticosaMill. Populations from Muğla Turkey

The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, ss.54

Potential Use Of Saffron (Crocus Sativus L.) In Modern Medicine

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.309-315

Plant Tissue Culture Studies in Genus Salvia and Its Importance

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.303-309

Determination of Genetic Differences in the Genus Salvia Using Molecular Techniques and Its Importance

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.292-296

Biotechnology for Conservation of Plant Biodiversity

Symposium on EuroAsian Biodiversity, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2016, cilt.1, ss.301

Endemik Anadolu Sığlası Liquidambar orientalis Mill nda Tohum Sterilizasyonu ve Çimlenme

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015, cilt.1, ss.231

Kardelen Galanthus elwesii Hooker Fil in Soğan Pulu Eksplantlarından In Vitro Soğancık Rejenerasyonu

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015, cilt.1, ss.203

Arabidopsis thaliana L bitkilerinin uniform olarak yetiştirilmesi için basitleştirilmiş bir hidroponik kültür sistemi

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015, cilt.1, ss.55

Callus Induction In vitro Shoot Development and Somaclonal Variations in Cotton Gossypium hirsutum L

3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, Bosna-Hersek, 2 - 06 Haziran 2014, cilt.1, ss.27

The Effects of Various Concentrations of Boric Acid and 24 Epibrassinolide on Germination Growth and Pigment Contents in Arabidopsis thaliana L

3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, Bosna-Hersek, 2 - 06 Haziran 2014, cilt.1, ss.119

Bitki Genetik Kaynaklarının Önemi Korunması ve Yararlanılması

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2013, cilt.1, ss.267-271

Bitki Sitogenetiğinde Moleküler Çalışmalar

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012, cilt.1, ss.77

Arabidopsis thaliana L Brassicaceae için laboratuvar çalışmalarına elverişli kolay ve ekonomik bir hidroponik kültür sistemi

Uluslararası katılımlı 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.95

Meyvecilikte Biyoteknolojik Uygulamalar

I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, cilt.3, ss.2723-2728

Pamuk Kallus Kültürlerinde Brassinosteroidlerin Etkisi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, cilt.1, ss.495-496

Pamuk Sürgün Ucu Kültürlerinde Epibrassinolid ve Homobrassinolid Uygulmasının Etkisi

XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2009, cilt.1, ss.102-105

Genetik Mühendisliği ve Çevresel Riskler

9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009, cilt.1, ss.368

Pamuk Kalluslarında Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine NaCl ün Etkisi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, cilt.1, ss.137

Pamuk Çeşitlerinin Sürgün Ucu Kültüründe Brassinosteroidlerin Kullanımı

XV. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2007, cilt.1, ss.161-164

Tarımsal Biyoteknoloji Çalışmaları ve Çevreye Etkileri

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, cilt.1, ss.87

Bitki Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.242-243

Pamukta Biyoteknolojik Gelişmeler

Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2006, cilt.1, ss.53-60

Su Ürünlerinde Biyoteknolojik Uygulamalar

3. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2006, cilt.1, ss.80