Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşyeri Arkadaşlığının Prososyal Kural İhlali Davranışı Üzerindeki Etkisinde Affetme İkliminin Rolü

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.2, pp.241-254, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Aile Dostu Politikaların İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisinde Duygusal Tükenmenin Rolü

PressAcademia Procedia, vol.11, no.1, pp.194-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE İŞÇİ/HALK ŞİRKETLERİ SÜRECİNİN TÜRKSAN VE HASTAŞ VAKALARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.14, no.2, pp.191-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞÇİ ŞİRKETLERİ: TÜRKİYE’DE YERLİ SERMAYE OLUŞTURMA ÇABALARI

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.105-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE İŞLETME YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE İLK ADIM İŞLETME İDARESİ KURSLARINA İLİŞKİN BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.45, pp.9-25, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Origin of the Business Administration Graduate Studies in Turkey: An Oral History of Business Administration Courses

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.45, pp.9-25, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

THE EFFECT OF INTRAPRENEURSHIP ON JOB SATISFACTİON A SECTORIAL RESEARCH

International Journal of Research in Commerce&Management, vol.5, no.10, pp.39-47, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

What Motivates Nonprofit Organizations' Top Managers to Volunteer?

Journal of Transnational Management, vol.18, no.2, pp.164-187, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF ÇOMÜ BİGA İ İ B F ÖRNEĞİ

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-20, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is It A Way Out of Crises for White Meat Producers to Focus On Export Strategies During Crisis Times?

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Can Strategic Crisis Management Resolve The Conflicts ın Families

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

CAN STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT RESOLVE THE CONFLICTS IN FAMILIES

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

KENT HİZMETLERİNİN ETKİN SUNULMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

I. ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.291-298

Uzaktan Eğitime Yönelik Etkileşimli Ortaklar Oluşturmada İnternet ve www (web) Kullanımı

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-510

UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ ORTAMLAR OLUŞTURMADA İNTERNET VE WWW WEB KULLANIMI

KİŞİSEL GELİŞİMDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-499

Books & Book Chapters

YÖNETİM İŞLEVLERİ

in: ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ, Ali Akdemir, Editor, BETA, İstanbul, pp.119-141, 2018

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ, Selahattin Kanten, Editor, Nobel, Ankara, pp.353-393, 2018

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

in: GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA, Ali Akdemir, Editor, ORİON, Ankara, pp.79-112, 2016

İŞ PLANI, AMACI VE HAZIRLANMASI

in: GİRİŞİMCİLİK, YELKİKALAN, NAZAN, Editor, BETA, İstanbul, pp.115-136, 2013

YÖNETİM İŞLEVİ

in: TEMEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ, NAZAN YELKİKALAN, Editor, KRİTER, İstanbul, pp.91-108, 2013

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ

in: TEMEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ, NAZAN YELKİKALAN, Editor, KRİTER, İstanbul, pp.109-128, 2013

ÇANAKKALE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI 2011

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Çanakkale, 2012

POLEMİK

in: YÖNETİM FELSEFESİ, İbrahim Anıl, Editor, BETA, İstanbul, pp.311-333, 2008

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

in: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ARAÇLARINDAN SEÇMELER, Şerif Şimşek, Adem Öğüt, Editor, NOBEL, Ankara, pp.303-331, 2007