Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş Hukuku Açısından Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Uygulamasına Başvurunun Hukuki Sonuçları

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, cilt.4, ss.69-93, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Yaşanan Duygusal (Romantik) İlişkilerin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1800-1830, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.749-784, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Sözleşmesinin Devrinde Şekil Şartı

İş ve Hayat Dergisi, cilt.4, ss.148-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E - Dergi, cilt.6, ss.71-200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRK İŞ HUKUKU’NDA GEBE VE EMZİREN ANNE İŞÇİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.6, no.1, ss.114-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.3168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süreli Fesihte Geçerli Sebebe Dayanma Zorunluluğunun Koşulları

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.75-102, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bu Serbestinin Sınırları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.101-166, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşverenin Toplu İşten Çıkarma Sürecini Çalışanlarla Görüşme Yükümlülüğü

TİSK AKADEMİ, cilt.5, ss.7-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşe Devamsızlığın Nedenleri Ekonomik Sonuçları ve Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, cilt.5, no.1164002, ss.29-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Hukukunda İşçinin İşe Devamsızlığı ve Hukuki Sonuçları

Sosyal Güvenlik Dünyası, ss.80-95, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü

Çalışma ve Toplum, cilt.4, no.1164065, ss.7-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Hukukunda İşçinin İşe Devamsızlığı ve Hukuki Sonuçları

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI DERGİSİ, ss.80-95, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.9, ss.1-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Geçici İş İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Sonuçları

KAMU İŞ, İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.8, ss.1-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

506 Sayılı kanuna Göre İş Kazasının Unsurları

Mükellefin Dergisi, ss.129-137, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

şçi Kuruluşlarına Üyelik Koşulları ve E-Devlet Üzerinden Üyeliğin Kazanılma Prosedürü / Membership Conditions of Unions and The Procedure for Acquiring Membership By Means of e-Government

10 Th International Non-Governmental Organizations Congress Proceedings The Future of Work From Industry 4.0 To Society 5.0 NGO's and Trade Unions, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.741-758

Uluslararası İşgücü Kanunu Açısından Türkiye’de Yabancıların Çalışma Koşulları

IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.560-573

Belediyelerde Toplu İş İlişkileri

Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2004, ss.593-606

Kitap & Kitap Bölümleri

Hukukun Temel Kavramları

Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

İşverenin Çalışanların Kişiliğini Koruma Yükümlülüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökçe CEREV - Yakup KÖSEOĞLU, Editör, Dora Basım Yayım Ve Dağıtım, Bursa, ss.83-117, 2018

Yoksullukla Mücadelede Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları

Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Gökçe ÇEREV - Bora YENİHAN, Editör, Dora Basım Yayım Ve Dağıtım, Bursa, ss.133-151, 2018

Hukukun Temel Kavramları

Pozitif Yayıncılık, Ankara, 2016

İş Sözleşmesinin Devri

Ekin Kitabevi, Bursa, 2014