Prof. FEYZA SÖNMEZÖZ


Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi Anasanat Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Art, Education in Music

Metrics

Publication

39

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2006

2001 - 2006

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Music Teaching, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Müzik Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Eşlik Öğretiminin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1998

1998

Postgraduate

Çağdaş Türk Bestecilerinin Piyano Eserlerinin Eğitim Amaçlı Olarak Kullanılabilirliği

Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Music Teaching

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Art

Education in Music

Piyano Eğitimi

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2007 - 2017

2007 - 2017

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2006 - 2007

2006 - 2007

Lecturer PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2006 - 2006

2006 - 2006

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2001 - 2006

2001 - 2006

Research Assistant

Gazi University, Güzel Sanatlar Eğitimi

2000 - 2001

2000 - 2001

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Managerial Experience

2007 - 2013

2007 - 2013

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Müzik Eğitiminde Çalgı Öğretimi Repertuvarı I

Postgraduate

Postgraduate

Çalgı Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Piyano VI

Postgraduate

Postgraduate

Çalgı Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Piyano ve Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Piyano II

Postgraduate

Postgraduate

Müzik Eğitiminde Çalgı Öğretimi Repertuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Piyano IV

Undergraduate

Undergraduate

Piyano I

Undergraduate

Undergraduate

Piyano VII

Undergraduate

Undergraduate

Piyano III

Undergraduate

Undergraduate

Piyano V

Postgraduate

Postgraduate

Çalgı Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri I

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Investigation of interest levels of pre-school and primary school pre-service teachers in music according to various variablesFeyza SönmezözÖzBu araştırmada Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim dallarında eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının müziğe yönelik ilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama mo-deli kullanılmıştır. Araştırmada katılımcı öğretmen adaylarının müziğe yönelik ilgi düzeylerini ölçmek için 2015 yılında Okay, Gencel Ataman ve Kırtak Ad tarafından geliştirilen “Müziğe Yönelik İlgi Ölçeği (MYİÖ)” kullanıl-mıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dallarında eğitim görmekte olan 391 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, kullanılan ölçe-ğin güvenirliğini test etmek amacıyla “Güvenirlik Analizi” yapılmış Cronbach’s Alpha değeri 0.89 olarak hesap-lanmıştır. Araştırmada katılımcı öğretmen adaylarının müziğe yönelik ilgi düzeyleri açısından sınıf ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu ölçeğin alt boyutlarına ilişkin olarak “Çalgı çalmaya yönelik olumlu tutumlar” puanlarının sınıf, cinsiyet ve lisans eğitiminden önce çalgı eğitimi alma değişkenine göre, “Konsere gitmeye yönelik olumlu tutumlar” puanlarının sınıf ve cinsiyet değişkenine göre, “Müzik dinlemeye yönelik tutumlar” puanlarının sınıf, cinsiyet ve yaş değişkenine göre, “Çalgı çalmaya ve konsere gitmeye yönelik olumsuz tutumlar” ve “Şarkı söylemeye yönelik tutumlar” puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar kelimeler: Müzik, Müziğe Yönelik İlgi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Müzik Eğitimi.Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye, e-mail: feyzasonmezoz@gmail.comBu çalışma, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sönmezöz F.

JOURNAL OF AWARENESS , vol.7, no.4, pp.199-211, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Türkiye'de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano Eserlerinde Caz Müziği Eğitiminin Kullanılabilirliği

Irmak A. N., Sönmezöz F.

Munzur 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Turkey, 9 - 11 June 2023, vol.1, no.1, pp.419-428

2022

2022

FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN EŞLİKLİ VE EŞLİKSİZ ÇALMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

AYTEMUR B., SÖNMEZÖZ F.

Karadeniz 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 17 December 2022

2022

2022

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ŞARKILARINA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Sönmezöz F., Aytemur B.

Karadeniz 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 17 December 2022, pp.1031-1043 Creative Commons License

2022

2022

FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR EŞLİKLİ ÇALMAYA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI

AYTEMUR B., SÖNMEZÖZ F.

EGE 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 24 December 2022

2022

2022

BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİNDE SERBEST ESERLERİN KULLANILMA DURUMU

Sönmezöz F., Aytemur B.

X. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 15 August 2022, pp.111-121 Creative Commons License

2022

2022

VIEWS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES ON PIANO EDUCATION PROVIDED WITH THE PURPOSE OF TRAINING MUSIC TEACHERS

Sönmezöz F.

10. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 August 2022, pp.33

2015

2015

THE OPINIONS OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS TOWARDS THEPROBLEMS THAT THEY ENCOUNTER IN THE COURSE OF PIANO

SÖNMEZÖZ F.

VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015, pp.115

2011

2011

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN ŞARKILARA PİYANO İLE EŞLİKYAPABİLME

SÖNMEZÖZ F.

THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

2011

2011

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDAKİ PİYANO DERSLERİNİN İÇERİĞİNE VE PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

SÖNMEZÖZ F.

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1667-1672

2006

2006

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ÖĞRENİM GÖREN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN EŞLİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Sönmezöz F.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli, Denizli, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.315-325

2004

2004

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ÇAĞDAŞ TÜRK PİYANO ESERLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Sönmezöz F.

1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta, Turkey, 7 - 10 April 2004, pp.176-184

Books & Book Chapters

2023

2023

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO DERSLERİNDE BEYER Op.101 METODUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Öztürk D. S., Sönmezöz F.

in: Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, Prof. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.129-164, 2023

2022

2022

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME ÇERÇEVESİNDE PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARI VE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CARL CZERNY PİYANO ETÜTLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Demir F., Sönmezöz F.

in: MÜZIK SANATI VE EĞITIMINDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR IV, Doç. Bahadır Çokamay,Prof. Dr. Begüm Aytemur, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.43-67, 2022

2022

2022

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS İÇERİKLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sönmezöz F., Başarır S. N.

in: Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun,Doç. Dr. Özlem Akın Şişman, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.115-145, 2022

2022

2022

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 2018 LİSANS PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ VİYOLA DERS İÇERİKLERİNE GÖRE ROBERT SCHUMANN’IN “OP.113 MARCHENBİLDER” VİYOLA SONATININ BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN TEKNİK ANALİZİ

Sönmezöz F., Bektaş T., Şenşatır S.

in: Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun,Doç. Dr. Özlem Akın Şişman, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.99-114, 2022

2022

2022

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 2018 LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS İÇERİKLERİ AÇISINDAN “CARL CZERNY OP. 636 VORSCHULE DER FINGERFERTIGKEIT” ETÜT KİTABININ TEKNİK ANALİZİ

Sönmezöz F.

in: MÜZİK SANATI VE EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR III, Doç. Dr. Begüm Aytemur,Doç. Bahadır Çokamay, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.147-162, 2022

2021

2021

PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN “J. B. DUVERNOY OP. 176” ETÜT KİTABININ TEKNİK ANALİZİ

Sönmezöz F.

in: MÜZIK SANATI VE EĞITIMINDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR-II, Doç. Bahadır ÇOKAMAY,Doç. Dr. Begüm AYTEMUR, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.89-104, 2021

2021

2021

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ŞARKILARINA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sönmezöz F.

in: MÜZİK SANATI VE EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR-I, Doç. Dr. Begüm AYTEMUR,Doç. Bahadır ÇOKAMAY, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.125-150, 2021

2011

2011

Piyano Eşlikli Okul Şarkıları ve Marşlar

SÖNMEZÖZ F.

Nota Yayıncılık, İstanbul, 2011