Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bronfenbrenner’ın Biyo-Ekolojik Gelişim Kuramı ve Erken Çocukluk Araştırmaları

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2018

OKUL ÖNCESİNDE MÜZE EĞİTİMİ: YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI UYGULAMALAR

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2018

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) Yaklaşımı: Okul öncesi eğitimde araştırma, uygulama ve etkinlik örnekleri

Gazi Üniverstiesi 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017 Sustainable Development

Uluslararası Erken Çocuklukta Öğrenme Çalışması: Amaç, Kapsam ve Değerlendirme

Gazi Üniversitesi 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Denetim Odağı Epistemolojik İnançlar ve Bilişüstü Farkındalıkların İncelenmesi

I. ULUSLARARASI EĞİTİM VE ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012

Okul Öncesi Eğitimde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) Yaklaşımı

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Bilinçli Farkındalık Yaklaşımı

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016

Exploring Academic Self efficacy and Academic Procrastination in Early Childhood Education Students

The IASTEM- 4th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH-2015), BOSTON, United States Of America, 25 October 2015 Sustainable Development

Early Mathematical Ability Among Preschool Children in Relation to Age and Maternal Education Level

25th European Early Childhood Education Research Association (EECERA) ANNUAL CONFERENCE, Barselona, Spain, 7 - 10 September 2015

A Study of Emotional Social Intelligence in Early Childhood Preservice Teachers

Knowledge Globalization Conference 2013, Boston, United States Of America, 01 November 2013

Museum Education for Preschoolers Deriving Design Principles from Brain Based Learning Theory

Lilly Conference on College University Teaching, Washington, Kiribati, 31 May - 03 June 2012

An Examination of Early Childhood Education Students Epistemological Beliefs

IJAS Boston Conference, Boston, United States Of America, 29 May - 02 June 2011 Sustainable Development

Play as a Tool In Museum Education

Creativity, Play and the Imagination Conference‏, New York, United States Of America, 26 - 28 May 2011

Multimedia Presentation of Gordion for Preschoolers

IJAS Boston Conference, Boston, United States Of America, 31 May - 03 June 2010

Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni Tanım Tedavi Aile ve Eğitim Yaşantısı Açısından Doğurgular

Uluslararsı Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009

Relationships between Locus of Control and Sociotropy Autonomy Orientations

IJAS Conference for Academic Disciplines, Boston, United States Of America, 22 - 25 June 2009

Books & Book Chapters

Nitel araştırmanın geçerliliği

in: Nitel verileri yorumlama, Erkan Dinç, Editor, Pegem Akademi, pp.539-575, 2018

YAŞAM BOYU GELİŞİM

in: PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Hamit Coşkun, Nilüfer Ş. Özabacı, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.317-344, 2017

DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

in: Psikolojiye Giriş, Hamit Coşkun, Nilüfer Özabacı, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.185-195, 2017

Eğitimde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Uygulama: Bilinçli Farkındalık Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar, Ebru Aktan Acar, Editor, Nobel, pp.37-47, 2017

Doğum Ve Yeni Doğmuş Bebek

in: Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.124-159, 2016

Orta Çocuklukta Zihinsel Gelişim

in: Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.436-479, 2016