Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi Desteği: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.11, ss.72-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessing Locus of Control by Gender and Learning Styles in Pre service Early Childhood Education Students

International Journal of Education and Research, cilt.3, ss.53-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Nitel araştırmanın geçerliliği

Nitel verileri yorumlama, Erkan Dinç, Editör, Pegem Akademi, ss.539-575, 2018

DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

Psikolojiye Giriş, Hamit Coşkun, Nilüfer Özabacı, Editör, LİSANS, İstanbul, ss.185-195, 2017

Doğum Ve Yeni Doğmuş Bebek

Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.124-159, 2016

Orta Çocuklukta Zihinsel Gelişim

Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.436-479, 2016