Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cubital tunnel syndrome secondary to gouty tophi: A case report

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.67, ss.474-475, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The relationship between C-reactive protein rs3091244 polymorphism and ankylosing spondylitis

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.19, ss.43-48, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral Upper Extremity Edema in the Psoriatic Arthritis Case

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.61, ss.73-76, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RISK OF FALLS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.72, ss.662, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dramatic Response to Methyl Prednisolone of Sacroiliitis due to Isotretinoin Theraphy: A Case Report

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.26, ss.41-44, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sarcoidosis Revealed with Skin Manifestations and Acute Arthritis

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.25, ss.118-120, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Evaluation of Sexual Functions and Marital Adjustment in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.25, ss.23-27, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reliability and validity of the Turkish version of the fibromyalgia rapid screening tool (FiRST)

Journal Of Physical Therapy Science, cilt.29, ss.340-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoporozlu hastalarda antihipertansif ilaç olarak perindoprilin kemik mineral yoğunluğuna etkisi

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.375-379, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite ve fiziksel tıp yöntemleri

Balkan Medical Journal, cilt.23, ss.47-54, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri Yaşta Antirezorptif Tedavinin Vertebra Dışı Kırık Oluşumundaki Etkinliği Retrospektif Çalışma

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.11, ss.63-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkaneal entezopatinin eşlik ettiği poststreptokoksik reaktif artrit Olgu sunumu

Turkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation, cilt.51, ss.37-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite ve aerobik egzersizler

Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi, cilt.4, ss.91-99, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KURS: Skolyoz Tedavi ve Reçeteleme

27. Uluslarası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17 - 21 Nisan 2019

KURS: Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu

27. Uluslarası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17 - 21 Nisan 2019

Eriskin Skolyoz Patofizyoloji ve Klinik

27. Uluslarası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17 - 21 Nisan 2019

S-112 Hemiplejik hastalarda ayak-ayak bileği ortezi kullanımının deri lezyonları ve ayak deformiteleri ile ilişkisi

27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.402

S-112 Hemiplejik Hastalarda Ayak-Ayak Bileği Ortezi Kullanımının Deri Lezyonları ve Ayak Deformiteleri ile İlişkisi

27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.402

Skolyoza Güncel Yaklaşım

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019

P-143 İzotretinoine Bağlı Gelişen Sakroiliitte Metil Prednizolona Dramatik Yanıt

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019

İzotretinoine Bağlı Gelişen Sakroilitte Metilprednizolona Dramatik Yanıt

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, 20 - 24 Mart 2019

Ekstrapulmoner bulgularla tanı konulan sarkoidoz (PS-039)

TRASD-TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ-2018, 28 Mart - 01 Nisan 2018

Prostat Kanseri ve Osteoporoz

6. Ulusal Osteoporoz Kongresi 2017, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

FİZİK TEDAVİ MODELİTELERİ PANELİ Yüksek Yoğunluklu Lazer(Hil Terapi)

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2017, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017

OMURGANIN SAGİTAL DÜZLEM BOZUKLUKLARI PANELİ Hiperkifoz-Scheuermann, Klinik ve Radyolojik Değerlendirme

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2017, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017

İKİ DİSİPLİNLİ İNTERAKTİF TOPLANTI Romatoloji ve Psikiyatri

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017, 22 - 26 Mart 2017

P 531 Bilateral dirsek heterotopik ossifikasyonu Hemiplejik bir olgu sunumu

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon Kongresi 22-26 Nisan 2015., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, cilt.1, ss.126

P 185 Vitamin D eksikliği ve sakral yetmezlik kırığı olgu sunumu

11.Türk Romatoloji Sempozyumu 23-29 mart 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 29 Mart 2015, ss.126

Risk of falls in patients with ankylosing spondylitis

EULAR Congress, Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.72, ss.662

Prevalence of the adolescent idiopathic scoliosis among primary school children in Canakkale Turkey

8th Annual Meeting of the SOSORT, International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, 19 - 21 Mayıs 2011, cilt.7, ss.37

Prevalance of the Adolecent Idiopathic Scoliosis Among Primary School Children in Çanakkale Turkey

International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. Barcelona, BARSELONA, İspanya, 19 - 21 Mayıs 2011

VDR Bsml ve COL 1A1 Gen Polimorfizmleri ile Adelosan İdiyopatik Skolyoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2011

Düşük Ayağı Olan Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Ayak Fonksiyonel İndeksi ile Değerlendirilmesi

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334.p-316, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2011

Adelosan İdiyopatik Skolyozda MATN 1 ve LCT C13910T Gen Polimorfizmi

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334.p-146, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2011

FREQUENCY OF RESTLESS LEGS SYNDROME IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Conference on Excellence in Rheumatology, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Şubat 2011, cilt.50 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Adölesan İdiyopatik Skolyoz Prevalans Araştırması

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018

Nöromüsküler Bileşke Bölgesi Hastalıkları

Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu, Prof. Dr. Turgut GÖKSOY, Editör, BİLMEDYA - Bilimsel Medikal Yayıncılık Grup, İstanbul, ss.403-412, 2017

Alt Ekstremite Ortezleri

Ortopedik Rehabilitasyon, Göksoy Turgut, Şenel Kazım, Editör, Bilmedya Grup-Bilimsel Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.585-594, 2015

Spinal Ortezler

Tıbbi Rehabilitasyon, Oğuz Hasan, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.381-389, 2015

Bölüm 49: Miyopatik Bozukluklar

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Sarıdoğan Eryavuz M, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.1099-1130, 2010

Nöromüsküler bileşke bölgesi hastalıkları

Nörolojik Rehabilitasyon Sinir Sistemi Hastalıklarında Tanı Tedavi ve Rehabilitasyon, Turgut Göksoy, Editör, Yüce Reklam/YayımDağıtım, ss.441-452, 2009