Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POP SANATTA GÜNDELİK YAŞAMIN İZDÜŞÜMÜ OLARAK KOLAJ

İKSAD 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9 - 11 March 2018