Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examination of nutritional attitudes, self-efficacy and behavior patterns according to gender and age in child athletes

International Journal of Physical Education, Sports and Health, vol.6, no.2, pp.5-7, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Süper Ligi İlk ve Son Üç Takımın Analizi

The International Journal of Educational Researchers (IJER), vol.9 40-45., no.5, pp.40-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Super Ligi İlk ve Son Üç Takımın Analizi

International Journal of Educational Researchers, vol.9, no.5, pp.40-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYZING THE EFFECT OF LOCAL SPORT MASSAGE APPLIED BEFORE WARM-UP TO SOME PERFORMANCE ALUES OF FOOTBALL PLAYERS

SOCIAL SCIENCES STUDIES JORNAL, vol.4, no.18, pp.1774-1779, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Süper Ligi İlk ve Son Üç Takimin Analizi

International Journal of Educational Research, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparative analysis of hematological parameters in well-trained athletes and untrained men

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, vol.22, no.5, pp.260-264, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

Social Sciences Studies, vol.3, no.8, pp.1578-1586, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPRINT PARAMETRESİNİN TÜRKİYE SÜPER LİGİNDEKİ MÜSABAKA SONUÇLARINA ETKİSİ

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaijan, 16 - 18 October 2020, vol.1, pp.96-100

SPRINT PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKISH NATIONAL FOOTBALL TEAM IN EURO 2020 QUALIFICATION GROUPS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaijan, 16 - 18 October 2020, vol.1, pp.91-95

EFFECT OF THE SPRINT PARAMETERS ON THE TURKISH SUPER LEAGUE COMPETITION RESULTS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nahcivan, Azerbaijan, 16 October 2020, vol.1, pp.96-100

SPRINT PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKISH NATIONAL FOOTBALL TEAM IN EURO 2020 QUALIFICATION GROUPS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nahcivan, Azerbaijan, 16 October 2020, vol.1, pp.91-96

Düzenli Egzersizin Bazı Fiziksel, Fizyolojik Parametreler ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 31 October 2018, pp.463

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2017 -2018 SÜPER LİGİ İLK VE SON ÜÇ TAKIMIN ANALİZİ

The Eleventh International Congress of Educational Research, Cracow, Poland, 17 - 19 September 2018, vol.14, pp.32

Öğrencilerin Rekreatif Tercihleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 April 2018, pp.949-958

GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

INTERNATİONAL CONGRESS OF SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, ANTALYA-ALANYA, Turkey, 05 April 2018, pp.198-199

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 November 2017, pp.1545-1546

Spor Sakatlıklarının Önlenmesinde Antrenörün Rolü

IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 May 2017, pp.347-348

Spor Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 May 2017, pp.367-368

Masajın Bebek ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

VIII. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, Çanakkale, Turkey, 05 May 2016, pp.510

Spor Hukuku Uygulamalarında AB Etkisi

VII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Muğla, Turkey, 28 May 2015, pp.228

THE FIGHT AGAINST DOPING IN TURKEY

I. Multıdıscıplınary Internatıonal Congress on Sports Educatıon and Health Scıences (ICSEH-I), Sakarya, Turkey, 01 May 2015, pp.165-179

Masajın İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

VI. International Congress of Educational Research, Ankara, Turkey, 05 June 2014, pp.30

Spor Kazaları ve Spor Sakatlıkları Bağlamında Toplumsal Bilinç

V. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 06 June 2013

Books & Book Chapters

Spor ve Uyku Kalitesi

in: Sporun Kavramsal Temelleri 5 - Sağlık, Gökmen Özen, Tamer CİVİL, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.505-513, 2020