Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of nutritional attitudes, self-efficacy and behavior patterns according to gender and age in child athletes

International Journal of Physical Education, Sports and Health, cilt.6, ss.5-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Süper Ligi İlk ve Son Üç Takımın Analizi

The International Journal of Educational Researchers (IJER), cilt.9 40-45., ss.40-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative analysis of hematological parameters in well-trained athletes and untrained men

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, cilt.22, ss.260-264, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1578-1586, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF THE SPRINT PARAMETERS ON THE TURKISH SUPER LEAGUE COMPETITION RESULTS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nahcivan, Azerbaycan, 16 Ekim 2020, cilt.1, ss.96-100

SPRINT PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKISH NATIONAL FOOTBALL TEAM IN EURO 2020 QUALIFICATION GROUPS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nahcivan, Azerbaycan, 16 Ekim 2020, cilt.1, ss.91-96

Düzenli Egzersizin Bazı Fiziksel, Fizyolojik Parametreler ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.463

Öğrencilerin Rekreatif Tercihleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.949-958

GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

INTERNATİONAL CONGRESS OF SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, ANTALYA-ALANYA, Türkiye, 05 Nisan 2018, ss.198-199

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2017, ss.1545-1546

Spor Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.367-368

Spor Sakatlıklarının Önlenmesinde Antrenörün Rolü

IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.347-348

Masajın Bebek ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

VIII. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.510

Spor Hukuku Uygulamalarında AB Etkisi

VII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Muğla, Türkiye, 28 Mayıs 2015, ss.228

THE FIGHT AGAINST DOPING IN TURKEY

I. Multıdıscıplınary Internatıonal Congress on Sports Educatıon and Health Scıences (ICSEH-I), Sakarya, Türkiye, 01 Mayıs 2015, ss.165-179

Masajın İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

VI. International Congress of Educational Research, Ankara, Türkiye, 05 Haziran 2014, ss.30

Spor Kazaları ve Spor Sakatlıkları Bağlamında Toplumsal Bilinç

V. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 06 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor ve Uyku Kalitesi

Sporun Kavramsal Temelleri 5 - Sağlık, Gökmen Özen, Tamer CİVİL, Editör, EFEAKADEMİ, İstanbul, ss.505-513, 2020