Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FİTNESS MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN BİREYLERİN ESİNLENMEDURUMLARININ İNCELENMESİ

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.26, pp.62-71, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Leisure Boredom Scale: A Research on University Students

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.12, pp.148-157, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

HELAL HELAL MİDiR? TURİZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.195-213, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Sakarya University Journal of Education, vol.7, no.3, pp.515-524, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Customer Satisfaction by Staff Demographic Properties: A Research In Recreation Sports Business

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.6, pp.126-130, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Rekreatif Bir Faaliyet Olarak Halk Oyunları Hareket Kas İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, pp.2817-2841, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Participation motivation in sport a study on taekwondoathletes

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.18, no.3, pp.47-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlar Private Traınıng Studıo Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.8, pp.16-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kişilik Modelleri Boyutlarının Karşılaştırılması A Tipi Ve B Tipi Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,, vol.3, no.8, pp.104-116, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.5, pp.47-70, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Eğitimi ile Ritm Becerisi İlişkisi

II. International Congress of Athletic Performance Health in Sports, 22nd - 25th of October 2020, Turkey, 22 - 25 September 2020, pp.46-48

KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 - 07 Kasım 2019, 5 - 07 November 2019

Animatörlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: İzmir İli Örneği

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.771-777

Fitness Merkezlerine Giden Bireylerin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.58-66

Öğrencilerin Rekreatif Tercihleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 April 2018, pp.949-958

ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 April 2018, pp.335-342

Amerika ve Türkiye’deki Üniversitelerde Rekreasyon Bölümlerininİncelenmesi

ERPA İNTERNATİONAL CONGRESSES ON EDUCATİON 2017, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, pp.12-16

Helal Helal midir? Turizmde Standartlar, Uygulamalar ve Sorunlar

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 May 2017

Halay Bölgesindeki Delilo Oyununun Analizi Diyarbakır Elazığ ve Bingöl İllerinin Karşılaştırılması

1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.1-7

Books & Book Chapters

POSTÜLA

NOBEL YAYIN EVİ, 2020

Öğrencilerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

in: Herkes için Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ATEŞ, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.181-190, 2019

Öğrencilerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

in: Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.181-190, 2018

FRANSIZ MUTFAĞI

in: Uluslararası Gastronomi, Mehmet SARIIŞIK, Editor, DETAY YAYINCILIK, Sakarya, pp.33-46, 2013