Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tillage effects on soil properties and maize productivity in western Turkey

ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE, cilt.61, sa.7, ss.1029-1040, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of tillage and crop rotation systems on economy and weed density in a semiarid region.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.13, ss.769-784, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Manisa İli Pamuk Üreticilerinin Bitki Koruma Problemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.60-70, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Some Biological Parameters of Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera; Noctuidae) on Cotton in Manisa Province

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.369-380, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çirişotu (Asphodelus aestivus Brot.) ile mücadelede Capsodes infuscatus Brulle’un kullanım olanağının araştırılması

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.93-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazdağı’nda (Sarıkız tepesi) kışlama yerlerindeki Coccinella septempunctata L. (Col: Coccinellidae) erginlerinin fenolojisi

TÜRKİYE BİYOLOJİK MÜCADELE DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.147-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Relationship Between Orobanche ramosa L. and Phytomyza orobanchia Kaltenbach, (Diptera: Agromyzidae) on Tomato Areas of Canakkale Province

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.48-53, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İnsan Yaşamında Böceklerin Önemi

Tabiat ve Insan, cilt.50, sa.196, ss.3-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meralarda Çirişotu (Asphodelus spp.) İle Biyolojik Mücadelede Böcekler

Tabiat ve Insan, cilt.50, sa.193, ss.5-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domates yetiştiriciliğinde zararlılar

Tarım gündem, cilt.5, sa.29, ss.22-27, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye tarımında sorun olan bazı istilacı böcek türleri

Tabiat ve İnsan, cilt.49, sa.190, ss.14-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazdağı’nın gelinböcekleri: Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, (Coleoptera: Coccinellidae)

Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.47, sa.2, ss.15-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi

Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt.1, sa.2, ss.109-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale İlinde Elma Gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis borkh. Lepidoptera; Sesiidae)’nun Popülasyon Gelişmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.115-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale ilinde elma gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh.,Lepidoptera: Sesiidae)’nun popülasyon gelişmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.115-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutrient concentration and distribution in maize as affected by different tillage systems in the Çanakkale Province, Turkey

J. of Agricultural Machinery Science, cilt.5, sa.3, ss.365-368, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarımsal mücadelede biyolojik savaşımın önemi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.9-18, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mısır zararlılarına karşı yürütülen entegre savaş çalışmaları.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.75-84, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülkemizde farklı yörelerde Mısır kurdu yumurtalarından toplanan üç Trichogramma ekotipinin karşılaştırılması

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.145-152, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trichogramma evanescens Westwood (Hym., Trichogrammatidae)’in iki farklı konukçudaki yaşam çizelgesi.

Türkiye Entomoloji Dergisi, cilt.18, ss.83-88, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova şartlarında mısır kurtlarına dayanıklı bazı sorgum çeşitlerinin belirlenmesi.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.103-110, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ostrinia nubilalis Hübner, (Lepidoptera, Pyralidae)’in larva dönemleri üzerinde avcı böceklerin etkisinin araştırılması.

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.17, ss.69-76, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ostrinia nubilalis Hübner Lep Pyralidae in larva dönemleri üzerine avcı böceklerin etkisinin araştırılması

Türkiye Entomoloji Dergisi-, cilt.17, sa.2, ss.69-76, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Anadolu Bölgesi’ndeki muzlarda yeni bir zararlı: Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera, Noctuidae)

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.17, ss.33-40, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bacillus thuringiensis Berliner’in Spodoptera türlerine etkisi ve mücadelesinde kullanımı.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.54-67, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova Bölgesi mısırlarında zarar yapan Mısır kurdu Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera Pyralidae nun yıllık döl sayısı ve popülasyon gelişmesi

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.13, sa.1, ss.15-24, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Efficiency of Trichogramma evanescens Westwood on Tuta absoluta (Meyrick) inLaboratory Conditions

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS, 4 - 07 Ekim 2017, ss.113

Growth of Maize (Zea mays L.) under Tillage Systems after Winter Vetch (Vicia sativa L.):Long Term Study

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESSON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION AGRICULTURE, 13 - 15 Eylül 2017

Long-Term Tillage and Green Manure Effects on C and N Concentration in a Clay Loam Soil

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESSON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION AGRICULTURE, 13 - 15 Eylül 2017

Long-Term Effect of Tillage Legumes/Maize Rotation on Soil Physical Properties under Dardanos Soil Series

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, 13 - 15 Eylül 2017

Effect of tillage for traditional and mechanized vineyard establishment on soil properties in a semiarid Mediterranean climate

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESSON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION AGRICULTURE, 13 Mayıs - 15 Eylül 2017

Soil carbon and nitrogen in a leguminous maize crop rotation with three tillage systems under Mediterranean conditions

The 7th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2016, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.139

Çanakkale ili domates alanlarındaki önemli zararlı türler ve mücadelesi

Çanakkale Domates Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 14 Ocak 2014, ss.53-68

Ten economically important alien plant pest species in Turkish agriculture

4th ESENIAS International Workshop, Çanakkale, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2013, ss.11

Maize growth and development as affected by tillage systems under Mediterranean conditions

5th International Conference Trends in Agricultural Engineering (TAE), Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.66-73

Maize Growth and Development as Affected by Tillage Systems under Mediterranean Conditions

5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.484-490

Rainfed Wheat Energy Balance of Different Tillage Systems in Western Turkey

5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.491-497

Rainfed wheat energy balance of different tillage systems in western Turkey

5th International Conference Trends in Agricultural Engineering (TAE), Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.45-51

RAINFED WHEAT ENERGY BALANCE OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS IN WESTERN TURKEY

5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.491-497 identifier identifier

MAIZE GROWTH AND DEVELOPMENT AS AFFECTED BY TILLAGE SYSTEMS UNDER MEDITERRANEAN CONDITIONS

5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.484-490 identifier identifier

Çanakkale ili organik bağcılıkta (Lobesia botrana Den.-Schiff) ile mücadele olanaklarının araştırılması

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.709-713

Çanakkale ili meyve üretiminde önemli zararlı türlerin popülasyon gelişmesi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.271-283

Yeni bir zararlı Domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

Tarım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, cilt.1, ss.284-287

Çanakkale İli Meyve Üretiminde Önemli Zararlı Türlerin Popülasyon Gelişmesi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.271-283

Bozcaada Bağlarında Zararlı Salyangoz: Eobonia vermiculata (Müler) (Pulmonata:Helicidae)

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.358-364

Effects Of Climate Change On Insects.

World Universities Congress, Çanakkale, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010, cilt.1, ss.468-473

Effects Of Agricultural Pesticides On Environmental Pollution

World Universities Congress, Çanakkale, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010, cilt.1, ss.1092-1096

Çanakkale ili zeytin yetiştiriciliğindeki bazı tarımsal sorunların belirlenmesi

26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2010, ss.160-165

Çanakkale Ili Zeytin Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Sorunların Belirlenmesi

26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2010, ss.160-165

Çanakkale Ili Zeytin Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Sorunların Belirlenmesi

26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2010, ss.160-165

Using Mating Disruption Technique for Control of European Grapevine Moth (Lobesia botrana) in Bozcaada

IXth European Congress of Entomology, Budapeşte, Macaristan, 22 - 27 Ağustos 2010, cilt.1, ss.172

Nutrient concentration and distribution in maize as affected by different tillage systems in the Çanakkale Province, Turkey

International Soil Tillage Research Organisation (ISTRO) 18th Triennial Conferance Proceedings, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Temmuz 2009, ss.15-17

Çanakkale ilinde zeytin sineğiyle mücadele ve zeytin güvesinin popülasyon gelişmesinin belirlenmesi

İntepe Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE (İNTEPE), Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2008, ss.141-152

Çanakkale ilinde Elma Bahçelerindeki Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi

Bayramiç Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 29 Ağustos 2008, ss.113

Çanakkale ilinde şeftali bahçelerindeki bitki koruma sorunlarının belirlenmesi

Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE (LAPSEKİ), Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.137-146

Çanakkale İli’nde Şeftali Bahçelerindeki Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.137

Çanakkale İlinde Zeytin Sineğiyle Mücadele ve Zeytin Güvesinin Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi

Çanakkale İli. İntepe Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.141-151

İntepe’de Bağ Zararlısı Salkım Güvesiyle Mücadelede Şaşırtma Tekniğinin Kullanım Olanakları

Çanakkale İli. İntepe Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.131-140

Maize (Zea mays L.) response to tillage systems after winter vetch on a clay loam soil in Western Turkey.

International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008, Viyana, Avusturya, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.314

Compaction of loamy soils due to tillage and chemicals operations in vineyards and its effect on soil oxygen content in Bozcaada(SW Turkey)

International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008, SOIL-SOCIETY-ENVIRONMENT, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2008, ss.314

Organik Bağcılıkta Bitki Koruma uygulamaları: Bozcaada Örneği

Çanakkale İli. Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.155-165

Maize (Zea mays L.) response to tillage systems after winter vetch on a clay loam soil in Western Turkey.

International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008, Viyana, Avusturya, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.314

Troya Milli Park alanında Pamuk Üretimindeki Entomolojik Sorunların Belirlenmesi

Çanakkale İli. Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.59-71

Maize (Zea mays L.) response to tillage systems after winter vetch on a clay loam soil in Western Turkey

International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008, SOIL-SOCIETY-ENVIRONMENT, Viyana, Avusturya, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.314-315

Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Uygulamaları: Bozcaada Örneği

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale Değerleri Sempozyumları, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.155-164

Çanakkale İli Pieridae (Lepidoptera) Faunasına İlişkin Araştırmalar.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Türkiye, 27 - 30 Ağustos 2007, ss.225

Çanakkale İli Pieridae (Lepidoptera) Faunasına İlişkin Araştırmalar.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Türkiye, 27 - 30 Ağustos 2007, ss.225

Çanakkale Kiraz Bahçelerinde Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi.

Lapseki Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2007, ss.116-123

A Research on Surveying Butterflies in Canakkale.

VIII th European Congress of Entomology,, İzmir, Türkiye, 17 - 22 Eylül 2006, ss.118

A Research on Surveying Butterflies in Canakkale.

VIII th European Congress of Entomology,, İzmir, Türkiye, 17 - 22 Eylül 2006, ss.118

Çanakkale İli Tarım İşletmelerinde Kullanılan Pülverizatörlerin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.223-229

Çanakkale ili tarım işletmelerinde kullanılan pülverizatörlerin teknik özelliklerinin belirlenmesi.

arımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.200-208

Çanakkale ili tarım işletmelerinde kullanılan pülverizatörlerin teknik özelliklerinin belirlenmesi

Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 03 Eylül 2003 - 05 Eylül 2005, ss.223-229

Çanakkale ili tarım işletmelerinde kullanılan pülverizatörlerin teknik özelliklerinin belirlenmesi.

Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, cilt.1, ss.1

Bozcaada bağlarında üretimdeki bazı sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma

Türkiye Beşinci Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2002, ss.299-306

. Bozcaada bağlarında üretimdeki bazı sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma.

Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2002, ss.299-306

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanı pamuklarındaki zararlı ve avcı böcek türlerinin belirlenmesi.

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002, ss.247-257

Hava Kirliliği ve Kazdağı Örneği.

Kazdağları I.Ulusal Sempozyum, Balıkesir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2001, ss.297-304

Çanakkale İli Domates Ekim Alanlarında Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi.

Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2001, ss.236-249

Çukurova Bölgesinde Mısır koçankurdunun Mevsimsel Çıkışı ve Popülasuyon Gelişmesi

Proceeding of Symposium On Corn Borer and Control Measures, Türkiye, 1 Kasım - 03 Ocak 1988, ss.87-91

The studies on Ostrinia nubilalis Hübner (Lep.: Pyralidae) and Sesamia nonagrioides (Gahan) (Lep.: Noctuidae) in Turkey.

Proceedings of the XVIII Conference of the International Working Group on Ostrinia nubilalis,, Braga, Portekiz, 1 - 05 Eylül 1997, ss.62

The Preliminary studies on the biological control of Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) in Turkey.

Proceedings of the XVIII Conference of the International Working Group on Ostrinia nubilalis., Turda, Romanya, 11 - 16 Eylül 1995, ss.81-84

Trichogramma species associated with some lepidopterous pests in Turkey

4th International Symposium on Trichogramma and Other Egg Parasitoids, Cairo, Mısır, 4 - 07 Ekim 1994, ss.211-213

Mısır Zararlılarına Karşı Yürütülen Tüm Savaşım Çalışmaları

GAP Bölgesinde İkinci Ürün Tarım ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Ekim 1992, ss.111-122

Çukurova Bölgesi’nde Mısır koçankurdu’nun mevsimsel çıkışı ve populasyon gelişmesi.

Proceedings of A Symposium on Corn Borers and Control Measures, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 1988, ss.87-91

Kitap & Kitap Bölümleri

Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Nuray Mücella Müftüoğlu, Editör, Nobel, ss.225-252, 2015

Bitkisel üretimde zararlılar ve mücadelesi

Bitkisel üretimde pratik bilgiler, Müftüoğlu N.M., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.225-252, 2015

Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Nuray Mücella Müftüoğlu, Editör, Nobel Yayınevi, Çanakkale, ss.225-252, 2015

Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Prof. Dr. Nuray Mücella Müftüoğlu, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.225-252, 2015

Domates yetiştiriciliğinde önemli zararlı böcekler ve mücadele yöntemleri

Domates yetiştiriciliği el kitabı, Kaynaş K., İşler , Z, Editör, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, ss.58-74, 2012