Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Siyret Ayas YLS

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Adem SAÇAN YLS

 • Nisan 2014 Yarışma

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  Tekno Girişimcilik Hibe Programları

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2008 - Devam Ediyor YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - 2020 TROYACADEMY (USBdergi), ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Editör

 • 2015 - 2015 YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - 2015 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

  Editör

 • 2010 - 2011 Yönetim Bilimleri Dergisi

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2007 - Devam Ediyor Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Üye

 • 2004 - Devam Ediyor Türkiye Bilişim Derneği TBD

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2016 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2016 Yönetim Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Haziran 2015 YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2010 Hayırseverlik – Philantrophy, VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Ekim 2009 Sosyal Girişimcilik – Social Entrepreneurship, VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Ekim 2008 Küresel Barış – Global Peace, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı,

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Ekim 2007 Küresel Yoksulluk - Global Poverty, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Aralık 2006 STK-Özel Sektör-Devlet Etkileşimi – The Interaction Between NGO’s Private Sector and State, III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı,

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap