Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2005 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1998 - 2004 Araştırma Görevlisi Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1995 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük, Fsmh Kurulu

 • 2016 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Proje Koordinasyon Merkezi

 • 2016 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük, Kalite Güvencesi Komisyonu

 • 2015 - 2020 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük - Eğitim Komisyonu Üyeliği, ..

 • 2015 - 2020 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ..

 • 2011 - 2020 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2015 - 2018 Akademik Kurul Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük, 2017-2021 Çomu Stratejik Plan Ön Değerlendirme Komisyon Başkanlığı

 • 2012 - 2015 Yönetim Kurulu Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

 • 2012 - 2015 Yönetim Kurulu Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

Verdiği Dersler

 • Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi - Human Resource Management

 • Doktora Türkiye'de İşletmecilik ve Yönetim - Management and Business in Turkey

 • Yüksek Lisans Uluslararası Stratejik Yönetim - International Strategic Management

 • Yüksek Lisans Örgüt Tasarımı ve Değişim Yönetimi - Organizational Design and Change Management

 • Doktora Kültür ve Liderlik - Culture and Leadership

 • Lisans İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk - Business Ethics and Social Responsibility

 • Lisans Kriz ve Stres Yönetimi - Crisis and Stress Management

Yönetilen Tezler