Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Journal of Life Economics

Journal of Life Economics, cilt.6, sa.2, ss.197-216, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Zincir Otel İşletmelerinin Çevre Politikalarına Etkileri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.65, ss.17-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE TASARRUF TERCİHLERİNİ ETKİLEYENDEĞİŞKENLERİN KANONİK KORELASYON ANALİZİİLE BELİRLENMESİ

Journal of Life Economics, cilt.1, sa.2015, ss.47-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Has Borsa Istanbul been Conceded Goals by Fenerbahçe and Trabzonspor

Journal of Applied Finance and Banking, cilt.4, sa.2, ss.47-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Satisfaction and Communicative Adaptability Reinforce Organizational Identification

Journal of Tourism and Hospitality Management, cilt.2, sa.1, ss.19-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Resident Perceptions on Tourism in Canakkale Excuse Me Am I Disturbing You

Development Economics Ejournal, ss.1-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞAN-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALET/ADALETSİZLİĞİN DUYGUSAL EMEKDAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Journal Of Yasar University, cilt.6, sa.23, ss.3826-3839, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jinx Numbers Effect Uğursuz Sayılar Etkisi

ISE Review, cilt.11, sa.41, ss.45-60, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jinx Numbers Effect

The ISE Review, cilt.11, sa.41, ss.45-60, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IS THE TURKISH TOURISM SECTOR INDEX EFFICIENT

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.169-184, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is the Turkish Tourism Sector Index Efficient Anadolu University Journal of Social Sciences

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi-criteria evaluation of domestic and foreign banks in Turkey by using financial ratios

Banks and Bank Systems, cilt.3, sa.2, ss.69-77, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Business Excellence And OrganizationalCommitment In Seasonal HotelsSezonluk Otellerde İşMükemmelliği ve Örgütsel Bağlılık

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.1-12, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are Investors Affected by The Weather Conditions An Evidence from Istanbul Stock Exchange

The ISE Review, cilt.8, sa.31, ss.31-42, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatırımcılar hava koşullarından etkilenir mi İstanbulmenkul kıymetler borsası ndan bir kanıt

İMKB Dergisi, cilt.8, sa.31, ss.33-43, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do cloudy days affect stock exchange returns Evidence from Istanbul stock exchange

Journal of Naval Science and Engineering, cilt.2, sa.1, ss.117-126, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niche overlap competition and homogeneity in the organizational clusters of hotel population

Management Research News, cilt.26, sa.8, ss.60-77, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ISIS, An Artifical Terrorist Organisation and Bitcoin

Bulgaria of Region’xxs 2019, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 23 Kasım 2019, ss.214-218

THE AWARENESS ON MUSEUMS AS THE MAIN SYMBOL OF CULTUREON CITY TOURISM: THE CASE OF ÇANAKKALE

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂINTERNAŢIONALĂ”COMPETITIVITATE ŞI INOVARE ÎNECONOMIA CUNOAŞTERII”, Chisinau, Moldova, 27 - 28 Eylül 2019, ss.423-430

Duygusal Emek Turizm Çalışanlarının Yabancılaşmasının Sorumlusu Olabilir mi?

2. Uluslararası Rating Academy Umut Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2018, ss.617-634

Trafik Canavarı Olmak ya da Saldırgan Olmamak

III. International Rating Academy Congress: Applied Sciencess, Liviv, Ukrayna, 6 - 09 Eylül 2018, ss.177-192

Engelli Turistler: Tükenmişlik, Motivasyon ve Kısıtlarının Katılım Nıyetıne Etkisi

International Conference On Awareness Awareness in Education, Science, Arts and Philisohy, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.87-102

ENGELLİ TURİSTLER: TÜKENMİŞLİK, MOTİVASYON ve KISITLARININ KATILIM NIYETINE ETKİSİ

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy-Uluslararası Farkındalık Konferansı:Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017

Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Zincir Otel İşletmelerinin Çevre Uygulamalarına Etkileri

4th International Congress of Tourism Management Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Mayıs 2017, ss.489-502

Some Cognitive Biases and Happiness

International Conference on Economics and Administration, Bucharest, Romanya, 9 - 10 Haziran 2017, ss.133-140 identifier

The Effect of Limitations of the Disabled in Motivating Tourism

International Conference on Economics and Administration, Bucharest, Romanya, 9 - 10 Haziran 2017, ss.169-177 identifier

Tourist Heuristics and Biases

5th MSphereConference 2016 Multidisciplinarity in Business Science, Dubrovnik, Hırvatistan, 27 - 29 Ekim 2016

Does Human Stick on Refence Price Anchoring Bias A Social Experiment on Touyrism Sector

8th International Conference Competitivenes and Stability in the Knowledge-Based Economy, 28 - 29 Ekim 2016

Does Human Stick on Reference Price Anchoring Bias A Social Experiment on Tourism Sector

Competitiveness andStability in the Knowledge-based Economy, iCOnEc International Conference, Craiova, Romanya, 28 - 29 Ekim 2016

Sand in my eyes fled effect An evidence from Saudi Arabia

8th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countires in the Changed World (EBEEC 2016), Split, Hırvatistan, 5 - 08 Mayıs 2016

Research into socioeconomic characteristics of the population in squatter areas on the slopes of Mt. Uludag (Bursa-Turkey)

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.418-426 identifier identifier

Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılaması Yeşilyurt Köyü ve Küçükkuyu Beldesi Örneği

3. Balıkesir Ulusal Turizm KOngresi, Balıkesir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008, ss.45-50

Yerel Halkın Turizm EtkileriniAlgılaması: Yeşilyurt ve Küçükkuyu Beldesi Örneği

III. BalıkesirUlusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008, ss.45-50

Effect of Tourism Income on Current Account Deficit in Turkey

International Tourism Biennial, Çanakkale, Türkiye, 30 Nisan - 05 Mayıs 2007, ss.289-300

Effect of Tourism Income on Current Account Defecit in Turkey

International Tourism Biennial, Çanakkale, Türkiye, 30 Nisan - 05 Mayıs 2007, ss.1-709

G10 Avrupa Birligi ve OECD Ülkelerinin Sosyo Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Test Edilmesi

ERC/METU VI. International Conference In Economics, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Sand in my Eyes Fled Effect: An Evidence from Saudi Arabia

Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Anastasios Karasavvoglou • Srec´ko Goic´ •Persefoni Polychronidou • Pavlos Delias, Editör, Springer, Cham, ss.361-378, 2018

Sand in My Eyes Fled Effect: An Evidence from Saudi Arabia

Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Anastasios Karasavvoglou, Srećko Goić, Persefoni Polichronidou, Delias Pavlos, Editör, Springer, CHAM, ss.361-378, 2018

SPSS ve MINITAB Uygulamalı İstatistik

Paradikma Akademi, Çanakkale, 2017