Education Information

Education Information

  • 2014 - 2017 Doctorate

    Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

  • 2011 - 2014 Post Graduate

    Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

  • 2007 - 2011 Under Graduate

    Marmara University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey