Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yusuf Atılgan Üzerine

Türk Dili, no.834, pp.42-46, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Veba Geceleri: Bir Alegorik Kurgu, İki Büyük Siyasi Figür

Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi, no.1, pp.18-35, 2021 (Other Refereed National Journals)

Modern Türk Eleştirisinin Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış: "Okuma"nın Dönüşümü

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.1-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kolonyalizmin "Güleryüzü"ne Bakış: Ahmet Midhat Efendi ve Estetik Kolonyalizm Söylemi

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.96-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERN TÜRK ELEŞTİRİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ: ”OKUMA”NIN DÖNÜŞÜMÜ

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.1-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOLONYALİZMİN ”GÜLERYÜZÜ”NE BAKIŞ: AHMET MİDHAT EFENDİ VE ESTETİK KOLONYALİZM SÖYLEMİ

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.96-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erkan Irmak, Eski Köye Yeni Roman: Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980)

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.9, no.4, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Old Koye New Novel: History, Origin and The End (1950-1980)

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.9, no.4, pp.182-186, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

”Kavgalarım” Üzerine

Muhayyel, no.19, pp.66-69, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bir Edebî Muhit Olarak Ankara: 1923-1980, Necati Tonga

Varlık, no.1345, pp.104-105, 2019 (National Non-Refereed Journal)

”Biraz Geç Kalınmış” Bir Kitap Kritiği: Şairler Kahvehanesi Üzerine Notlar

Yedi İklim, no.352, pp.73-74, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bir Poetikanın İstatistiği: Sabahattin Ali'nin Şiirlerini Kelimeler Işığında Yeniden Düşünmek

Kültür Araştırmaları, vol.1, no.2, pp.174-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİR POETİKANIN İSTATİSTİĞİ: SABAHATTİN ALİ’NİN ŞİİRLERİNİ KELİMELER IŞIĞINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK

Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.174-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri, Tuncay Birkan

Varlık, no.1340, pp.85-89, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Haldun Taner'in Hikâyelerindeki Kadın İmgesine Feminist Eleştiri Bağlamında Bir Yaklaşım

Molesto Edebiyat Araştırmaları, vol.2, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİR SERÜVENİNDE BİR GEÇİCİ SAPMA OLARAK MİLLÎ DUYARLILIK

The Journal of Social Sciences, vol.35, no.35, pp.384-397, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALDUN TANER’İN HİKÂYELERİNDEKİ KADIN İMGESİNE FEMİNİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM

MOLESTO EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernist-Toplumcu Türk Şiiri

Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.7, pp.1-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİST-TOPLUMCU TÜRK ŞİİRİ

Mecmua, no.7, pp.1-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Şiir Serüveninde Bir Geçici Sapma Olarak Millî Duyarlılık

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, no.35, pp.384-397, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attilâ İlhan’ın Özgün Toplumcu-Gerçekçilik Anlayışı: ”Sosyal Realizm”

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.12, no.25, pp.188-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bir "Garip" Söylem: Garip Şiirine Söylem Analizinin Işığında Kısa Bir Yaklaşım

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, no.33, pp.151-161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Seyfettin’in Mensur Şiirleri Üzerine

Hece (Ömer Seyfettin Özel Sayısı), pp.319-324, 2019 (National Non-Refereed Journal)

BİR ”GARİP” SÖYLEM: GARİP ŞİİRİNE SÖYLEM ANALİZİNİN IŞIĞINDA KISA BİR YAKLAŞIM

The Journal of Social Sciences, vol.33, no.33, pp.151-161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pratikten Ötesi: Tarık Buğra'nın Sanat ve Eleştiri Üzerine Düşünceleri

Kültür Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.81-91, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğan Hızlan Eleştirisinde Metodolojik Tercihler

Journal of Turkish Studies, no.50, pp.199-212, 2018 (Non-Refreed Journal)

PRATİKTEN ÖTESİ: TARIK BUĞRA’ NIN SANAT V E ELEŞTİRİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.81-91, 2018 (Other Refereed National Journals)

NECİP ASIM’IN MİLLÎ ARUZ RİSALESİ (İNCELEME-METİN)

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.4, pp.953-974, 2018 (Other Refereed National Journals)

Necip Asım'ın Millî Aruz Risalesi

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.4, no.4, pp.953-974, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Söylem Analizinin Açılımları ve Romanda Bilgiİktidar İdeoloji

Dede Kokut, no.10, pp.108-114, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAL İLETİŞİM TEKNİĞİ IŞIĞINDA AŞK, ”THE MAHREM PALACE” VE ”BİR RÜYANIN ÖMRÜ KADAR” ANLATILARINA GENEL BİR BAKIŞ

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.4, no.3, pp.728-738, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi

SÖYLEM Filoloji Dergisi, vol.3, no.1, pp.39-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arzulayan ile Arzulanan Arasında: Girard'ın Arzu Modeli Işığında Faruk Nafiz Çamlıbel'in Aşk Temalı Şiirleri

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, vol.10, no.19, pp.89-100, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hikâye Eleştirisi: Bir Giriş

Hece (Türk Öykücülüğü Özel Sayısı), pp.170-183, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Mehmet Rauf'un Halâs Romanında Aşkın Devingenliği

Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.1-10, 2018 (International Refereed University Journal)

Şairaneden Şiirsele Doğru Giden Yolun ”Hikâye”sine Eleştirel Bir Bakış

DEDE KORKUT Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Dergisi, vol.7, no.15, pp.113-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Ütopyacı İtkinin Yansımaları: Sait Faik Abasıyanık’ın Edebi Eserlerinde Ütopya

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.24, pp.15-27, 2018 (International Refereed University Journal)

MEHMET RAUF’UN HALÂS ROMANINDA AŞKIN DEVİNGENLİĞİ

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat Edebiyatının Epistemolojisine Eleştirel Bir Bakış: Düalite ve Öğretmen-Yazar/Öğrenci Okur İlişkisi

Çanakkale Uluslararası Sosyal Bilimler, vol.3, no.1, pp.113-124, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emperyalizm Odağında Cahit külebi Şiiri

Mühür, no.75, pp.23-28, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın ”Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicdanımdan Gelen Hâtifî Ses” Adlı Şiirinde Tema Dairesi ve Tematik Bağıntısallık

DEDE KORKUT Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Dergisi, vol.7, no.15, pp.23-31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

M Yücel Öztürk’ün Ağır Tüy’ünün Taşıdıkları

Kasabadan Esinti, no.17, pp.54-59, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Müzisyen Kahramanların Romanı: Çingene

Roman Kahramanları, no.33, pp.113-115, 2018 (National Non-Refereed Journal)

ARZULAYAN İLE ARZULANAN ARASINDA: GIRARD’IN ARZU MODELİ IŞIĞINDA FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN AŞK TEMALI ŞİİRLERİ

Yeni Turk Edebiyati Arastirmalari, vol.19, no.19, pp.89-100, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Üzerine Notlar

DEDE KORKUT Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Dergisi, vol.7, no.17, pp.251-253, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiir ve Gelenek Üzerine

Amanos, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Sanatta Ahlâksallık ve Tanzimat Edebiyatının Ahlâksal Yönüne Bakış

Kurşun Kalem, no.45, pp.51-54, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Her Şey Tanpınar’a Karşı: Murat Koç’un Her Şey Bana Karşı Romanına Genel Bir Bakış

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, vol.17, no.17, pp.117-131, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sanatı Yeniden Düşünmek yahut İmgesel Dil Olarak Sanatı Tanımlama Olanağı

Varlık, no.1317, pp.50-54, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Faruk Duman’ın Hikâyeciliği

Hece Öykü, no.81, pp.96-100, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Eleştiri Alanında bir Üretici Aydın: Tim Parks

Yedi İklim, no.324, pp.49-51, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Eleştirimiz ve ’Arada’ Hikâye

Hece Öykü, no.78, pp.102-106, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Behçet Necatigil ve Şiirde Söylemsel Genişleme

Mahur Beste, no.1, pp.8-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

"Söylem Analizinin Açılımları ve Romanda Bilgi İktidar ve İdeoloji"

Dede Korkut, no.10, pp.108-114, 2016 (National Refreed University Journal)

Günümüz Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

Şiiri Özlüyorum, no.74, pp.63-67, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Sanat ve Edebiyat Ontolojisinin Şeceresi

Şiiri Özlüyorum, no.73, pp.86-89, 2016 (National Non-Refereed Journal)

”İdeoloji” Edebiyata Halel Getirir mi?

Yedi İklim, no.316, pp.42-43, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Bir ”Edebiyat Nazariyecisi” Olarak Âkif

Yedi İklim, no.315, pp.37-39, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’de Sosyal ve Politik Edebiyat Kanonunun Merkezi: Namık Kemal

Kurşun Kalem, no.40, pp.12-14, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Estetikçi Yönüyle Nâzım Hikmet

ASOS Journal, no.24, pp.362-372, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAL OYUNLARIN GÖSTERGEBİLİMİNE DOĞRU

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.170-173, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Sanal Oyunların Göstergebilimine Doğru"

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.170-173, 2016 (National Refreed University Journal)

İçerik mi, Biçim mi?

Şiiri Özlüyorum, no.69, pp.64-66, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyatın ve Sanatın Tarihsel Gelişim Yasaları Üzerine

ASOS Journal, no.15, pp.410-418, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

“ZENGİN BİR MADEN”E YENİDEN DÖNÜŞ:AHMET HAMDİ TANPINAR/ÖMRÜN GECESİNDE SÜKÛT

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.13, pp.187-192, 2015 (Other Refereed National Journals)

imge mi, Metafor mu?

Şiiri Özlüyorum, no.65, pp.40-45, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Necip Fazıl Kısakürek’in ”Muhasebe” Adlı Şiirinde Yeniden Doğuş Arketipi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.8, no.37, pp.153-159, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Necip Fazıl'ın 'Muhasebe' Şiirinde Yeniden Doğuş Arketipi"

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, no.37, pp.153-159, 2015 (National Refreed University Journal)

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN YİRMİ KURUŞ ADLI HİKÂYESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZİ

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.6, pp.31-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Memduh Şevket Esendal'ın Yirmi Kuruş Adlı Hikâyesinin Göstergebilimsel Bir Analizi

Dede Korkut, vol.3, no.6, pp.21-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Zengin Bir Madene Yeniden Dönüş: Ahmet Hamdi Tanpınar Araştırmaları"

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, no.13, pp.130-135, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edhem Nejad’a Bir de Yiğit Türkler’den Bakmak

TOKÜAD ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.895-916

Mekânın Romantik Poetikası: Bedri Rahmi’nin Şiirlerinde Gelenek-Modernite İkilemi ve Mekân

I.ULUSLARARASIDİL VE EDEBİYATTA MODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.321-329

Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un Mehmet Âkif’e Bakışı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.625-630

Spor Edebiyatı ve Modern Türk Şiirinden Dört Örnek: ”4x400 Engelli”, ”İstanbul Destanı”, ”Stad”, ”Düzşiir”

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.566-571

Cahit Zarifoğlu’nun Poetikasını Yaşamak Işığında Okumak

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.173-178

Bir Yeni-Tarihselci Okuma Denemesi: Hâlid Ziya Uşaklıgil’in Nesl-i Ahîr Romanında II. Abdülhamid Devri Aydın-İktidar İlişkisi

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.49-56

Books & Book Chapters

Edebiyat Eleştirisi: Kuram-Uygulama

Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, 2020

Cahit Külebi'nin Bir Antiemperyalist Şair Olarak Portresi

in: Emperyalizm ve Edebiyat: Emperyalizm-Odaklı Eleştiri Işığında Türk Edebiyatına Bakış, Güngör B., Bağlama S. H. , Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.209-220, 2020

”Tevkifat”a Bir Gönderme (mi?): Cemal Süreya’nın “Hamza”sını Anlamlandırma Çabası

in: Yalnızlığın Başkenti: Ölümünün Otuzuncu Yıl Dönümünde Cemal Süreya Kitabı, Koşar E., Akdamar V., Yılmaz O., Editor, Artshop Yayıncılık, İstanbul, pp.13-23, 2020

Emperyalizm Odaklı Eleştirinin İmkânları ile Türk Edebiyatında Emperyalizmin İzlerini Aramak

in: Emperyalizm ve Edebiyat: Emperyalizm Odaklı Eleştiri Işığında Türk Edebiyatına Bakış, Güngör Bilgin, Bağlama Sercan Hamza, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.9-34, 2020

Cahit Külebi’nin Bir Antiemperyalist Şair Olarak Portresi

in: Emperyalizm ve Edebiyat: Emperyalizm Odaklı Eleştiri Işığında Türk Edebiyatına Bakış, Güngör Bilgin, Bağlama Sercan Hamza, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.209-220, 2020

Edhem Nejad, Ütopik Hikâyeler

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2019

Aşk-ı Atik/Büyük Baba

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2019

Tanzimat Aydınlarının Bir İdolü Olarak Victor Hugo

in: Prof. Dr. Zafer Önler Armağanı, Üstüner A., İlhan N., vs., Editor, Kanguru Yayınları, İstanbul, pp.386-394, 2019

Sanatsallığın ”Nesne(l)” Dayanağı: Tevfik Fikret Şiirinde Sanatsal Nesneler

in: Şiir Kuran Nesneler, Issı, A. C., Özger, M., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.43-54, 2019

Tanzimat Aydınlarının Bir İdolü Olarak Victor Hugo

in: Prof. Dr. Zafer Önler Armağanı, Özer Osman, Editor, Kanguru Yayınları, Ankara, pp.386-394, 2019

Eleştirmen Yönüyle Hilmi Yavuz

in: Size Bakmanın Tarihi: Hilmi Yavuz Sempozyumu Kitabı, Koşar Emel, Karahan Hilal, Yılmaz Okan, Editor, Artshop Yayıncılık, İstanbul, pp.13-22, 2019

Giriş

in: Şiir Kuran Nesneler, Issı A. C., Özger M., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.9-18, 2019

İSMET ÖZEL’İN POETİKASINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemi Armağanı, ASLAN ÜZEYİR, TAŞ HAKAN, Editor, KRİTER YAYINEVİ, İstanbul, pp.412-431, 2019

Giriş: Nesne ve Edebiyat

in: Şiir Kuran Nesneler, Ahmet Cüneyt Issı - Mehmet Özger, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.9-17, 2019

Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama

Roza Yayınevi, İstanbul, 2018

Yabancının Âşina Sesi: Yusuf Atılgan

Mühür Kitaplığı, İstanbul, 2018

Bir "Topuz" Masalı

in: Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Orakçı A., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.11-26, 2018

Başlatır ve Bitirir: Oğuz Atay'ın Hikâye Kuran Nesneleri

in: Hikâye Kuran Nesneler, Issı C.-Bolat T., Editor, Hece Yayınları, Ankara, 2018

Giriş

in: Hikâye Kuran Nesneler, "Issı C.", "Bolat T.", Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.11-20, 2018

Başlatır ve Bitirir: Oğuz Atay’ın Hikâye Kuran Nesneleri

in: Hikâye Kuran Nesneler, Issı Cüneyt, Bolat Tuncay, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.181-192, 2018

Giriş

in: Hikâye Kuran Nesneler, Ahmet Cüneyt Issı, Tuncay Bolat, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.11-20, 2018

Giriş

in: Hikâye Kuran Nesneler, Issı, Cüneyt-Bolat, Tuncay, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.1-10, 2018

Bir ”Topuz” Masalı

in: Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Ortakçı, Altuğ, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.11-26, 2018

Şairin Savunma Mekanizması: Tanyol'un 80'ler Şiirini Ele Aldığı Denemelerine Semiyotik Bir Yaklaşım

in: Yitik Belleği Rüzgârın-Tuğrul Tanyol Kitabı, Emel Koşar, Editor, Artshop, İstanbul, pp.1-15, 2017

1-Giriş: Kuramsal Çizgiler

in: Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama, Güngör B.-SAKIN H., Editor, Roza Yayınevi, İstanbul, pp.1-7, 2017

Mikro Eleştiri -Kuramsal Çerçeve-

in: Mikro Eleştiri (Kuram-Uygulama), Güngör Bilgin, Sakın Hasan, Editor, Roza Yayınevi, pp.11-16, 2017

Vedat Türkali’nin Bir Gün Tek Başına Romanında İçki Sofraları

in: Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama, Güngör Bilgin, Sakın Hasan, Editor, Roza Yayınevi, İstanbul, pp.77-87, 2017

Haydar Ergülen’in Şiirsel Bir Poetika Eseri: Keder Gibi Ödünç

in: Periler Aşka Uçar: Haydar Ergülen Kitabı, Emel Koşar, Okan Yılmaz, Editor, Artshop Yayıncılık, İstanbul, pp.11-25, 2017

Other Publications