Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Bursa Technical University, Instıtute Of Scıence, Department Of Bıotechnology (Interdıscıplınary), Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 2015 - 2017 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Kitosan Nanokompozit Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği