Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik, Turkey

 • 2009 - 2012 Post Graduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme, Turkey

 • 2003 - 2006 Post Graduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

 • 1998 - 2002 Under Graduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Ortaokul Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Özellikleri ile Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2018 Doctorate

  Lise öğrencilerinin yaratıcı çözüm elde etme düzeyleri: İstatistiksel söylem analizi

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik

 • 2012 Post Graduate

  İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programı’nın (2010) değerlendirilmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme

 • 2006 Post Graduate

  Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında yer alan ve almayan farklı başarı amaç yönelimli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Uzaktan Öğretimde Materyal Geliştirme Teknikleri

  IT , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi