Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021EPDAD - Öğretmenlik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı (EPDAD - Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs - Evaluator Training Workshop)

  Quality Management , EPDAD - Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs

 • 2020Uzaktan Öğretimde Materyal Geliştirme Teknikleri (Material Development Techniques in Distance Education)

  IT , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi