Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Water Body Detection Analysis Using NDWI Indices Derived from Landsat-8 OLI

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.29, no.2, pp.1759-1769, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Uncertainties in mapping forest carbon in urban ecosystems

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.187, pp.229-238, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Multiscale object-based drought monitoring and comparison in rainfed and irrigated agriculture from Landsat 8 OLI imagery

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.44, pp.159-170, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Spatial estimation of wind speed: a new integrative model using inverse distance weighting and power law

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH, vol.9, no.8, pp.733-747, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

OBIA based hierarchical image classification for industrial lake water

Science of the Total Environment, vol.487, no.1, pp.565-573, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hyperspectral Analysis of Grapevine Water Stress

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.475-489, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güvenilir Haber Almada Uydudan Uzaktan Algılamanın Kullanımı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.123-134, 2018 (International Refereed University Journal)

Baraj Göllerindeki Meteorolojik ve Hidrolojik Kuraklığın Etkisinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ile Analizi: Atikhisar Barajı (Çanakkale) Örneği

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.1023-1037, 2018 (Other Refereed National Journals)

Role of Climate in Landscape Design and Applications

International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.2, pp.43-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Su Kaynaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi ve Değişimde Yağış, Buharlaşma ve Nüfus Etkisi

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.525-532

Rekreasyon Alanlarının CBS Ortamında İncelenmesi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.222-229

RASAT Uydu Görüntüleri Kullanarak Gölalanı Belirlenmesi: Atikhisar Barajı Uygulaması

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018

Kentleşmede Karşılaşılan Kısıtlamaların Uzaktan Algılama İle İncelenmesi: Çanakkale Örneği

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.58-59

Karayolu Trafik Güvenliğinde Uzaktan Algılama ve CBS Aracılığı İle Bitkisel Tasarımın İncelenmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.94-95

Kentleşmenin Tarım Üzerine Etkisi–Çanakkale Örneği

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.45

Multi-temporal Geostatistical Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Peninsula

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.1, no.1, pp.124

Determination of the Effect of Urbanization on Recreation Activities Using Remote Sensing: A Case Study in Çanakkale City Center

International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.200

Problems Due to Coastal Area Usage and Suggested Solutions: A case study in Çanakkale City Center

International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.337

Evaluation of Recreation Areas in Terms of Visual Landscape Quality:A Case Study in Çanakkale City Center

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.40

Ankara ve Çevre İllerde Hava Kirliliği Dağılımı ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi

VII. Atmospheric Science Symposium, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.251-260

Multi-parameter spatial interpolation of solar radiation in heterogeneous structured agricultural areas

2014 3rd International Conference on Agro-Geoinformatics, Agro-Geoinformatics 2014, Beijing, China, 11 - 14 August 2014 identifier

Land surface temperature - Based spatial interpolation using a modified inverse distance weighting method

2013 2nd International Conference on Agro-Geoinformatics: Information for Sustainable Agriculture, Agro-Geoinformatics 2013, Fairfax, VA, United States Of America, 12 - 16 August 2013, pp.110-115 identifier identifier

Derivation of Pm10 Levels Using Landsat 5TM Images: A case study in Izmir, Turkey

Proceedings of the 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2013, pp.1

Assessment of Thyme Reduction Using Multitemporal Satellite Data and In-Situ Spectroradiometric Measurement: Altioluk Plateau, Kocaeli-Turkey

Proceedings of the 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2013, pp.1

Asma Yaprağı Fotosentezinin Hiperspektral Yöntemlerle İncelenmesi ve Fotosenteze Duyarlı Bant Oranı İndislerin Geliştirilmesi

Proceedings of the GEOMED 2013 - The 3rd International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, pp.1

An adaptive spatiotemporal agricultural cropland temperature prediction system based on ground and satellite measurements

1st International Conference on Agro-Geoinformatics, Agro-Geoinformatics 2012, Shanghai, China, 2 - 04 August 2012, pp.213-218 identifier

Vineyard Mapping Using Remote Sensing Technologies

Proceedings of the FIG Working Week 2012, Roma, Italy, 6 - 10 May 2012, pp.1-8

Mapping Vineyard Areas Using Worldview-2 Satellite Images

AGU Fall Meeting, San Francisco, United States Of America, 5 December - 05 September 2011, pp.1

Multiscale fourier domain fusion technique for remotely sensed spot images

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment - The GEOSS Era: Towards Operational Environmental Monitoring, Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011 identifier

Drought determination by using land surface temperature and normalized difference vegetation index

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment - The GEOSS Era: Towards Operational Environmental Monitoring, Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011 identifier

A comparison of pixel-based and object-based classification methods, a case study: Istanbul, Turkey

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment - The GEOSS Era: Towards Operational Environmental Monitoring, Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011 identifier

The analysis of destruction in flamingo habitat of acigol wetland

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment - The GEOSS Era: Towards Operational Environmental Monitoring, Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011 identifier

Determination of the Forest Fire Potential by Using Remote Sensing and Geographical Information System, Case Study-Bodrum/Turkey

Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop Stresa (Italy, Stresa, Italy, 20 - 21 October 2011, pp.51-56

Investigation on Draining of Lake Amik and the Related Environmental Changes, by Using Remote Sensing Technology

Proceedings of the 31st EARSeL Symposium and 34th General Assembly 2011, Prag, Czech Republic, 30 May - 02 June 2011, pp.20-29

Drought Determination By Using Land Surface Temperature And Normalized Vegetation Index

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE), Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011, pp.1-4

The Analysis of Destruction in Flamingo Habitat of Acıgol Wetland

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE), Sydney, Australia, 10 - 15 April 2011, pp.1-4

Usability Of Satellite Images In Monitoring Mining Activities, the Example of Kaz Mountains

Proceedings of the International Symposium on Kaz Mountains (Mt. Ida) and Edremit, Balıkesir, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.227-233

Tekirdağ İlindeki Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011, pp.1-7

Use of remote sensing in determining the environmental effects of open pit mining and monitoring the recultivation process

22nd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2011, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.437-442 identifier

Su Madenciliği Yapilan Göl Ortaminin Nesne-Tabanli Yöntemle Siniflandirilmasi, Acigöl (Denizli) Örneği

II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, 4 - 05 October 2010, pp.42-43

An Investigation of A Decision System for Forest Fire Preventation Using Satellite Images and Meteorological Data: A Case Study, Marmaris/Mugla Region, Turkey

Proceedings of the AOGS 5th Annual General Meeting, Bussan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Busan, South Korea, 16 - 20 June 2008, pp.1

Risk Assessment of Forest Fires by Using Satellite Data with Remote Sensing Techniques

Proceedings of the 28th EARSEL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2008, pp.53-60

Books & Book Chapters

Kent Alanlarının CBS Ortamında Hidrometeorolojik Değerlendirmesi

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, Sağlık, Alper, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.97-110, 2018

Using Remote Sensing for Assessing the Impact of Mining Activities in the Kaz Mountains

in: Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R., Öztütk M., Ghazanfar S., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.271-282, 2012