Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Facile Synthesis and Electrochemical Properties of Prussian Blue/MWCNT and PB/WO3 Films.

Bulgarian Chemical Communications, cilt.53, sa.1, ss.99-104, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The role of rare-earth metal (Y, Ru and Cs)-doped ZnO thin films in NH3 gas sensing performances at room temperature

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.31, sa.13, ss.10084-10095, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optical and Electrochemical Properties of PB-ZnO and PB-ZnO/MWCNT Nanocomposite Films Deposited by Chemical Bath

JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS, cilt.21, sa.2, ss.119-126, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phase transition sensitive to interlayer defects in layered semiconductor TlGaSe2

SOLID STATE SCIENCES, cilt.14, sa.3, ss.311-316, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermal expansion and memory effect in the ferroelectric-semiconductor TlGaSe2

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.106, sa.2, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of illumination on negative linear expansion of TlGaSe2 layered crystals

JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, cilt.69, sa.10, ss.2544-2547, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geçiş Metali Katkılı ZnO’in Ferromanyetizma ve Büyüme Korelasyonunun İncelenmesi

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.33, sa.1, ss.47-52, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Developing Novel Materials to Increase Opacity Performance of the CaO-Al2O3-SiO2 System in Ceramic Coatings

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.233-242, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kompleks Etken Madde Oranına Bağlı Olarak ZnFe2O4 Filmlerin İncelenmesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.200-211, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Annealing Time Effect on the Optical Properties of Zn(O,OH,S) Films onto ZnO Seed Layer Under Un-vacuum Ambient

Sakarya University Journal Of Science, cilt.22, sa.6, ss.1704-1710, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Influence Of [Sn, Zn] Molar Ratio On The Structural And Optical Properties Of SnO2 /ZnO Nanocomposites”

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2020

Kolemanit Atıklardan Kimyasal Liç Yöntemiyle Bor Türevlerinin Eldesi

TUBLOK 2019 (Trakya Üniversiteler Birliği IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi), Kırklareli, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019, ss.2-3

CO-PRECIPITATION AND CHARACTERIZATION OF ZN DOPED CDO NANOPARTICLES

VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL & HEALTH SCIENCES, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.368-377

OPTICAL CHARACTERIZATION OF WO3 FILMS BY METAL DOPING

VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL & HEALTH SCIENCES, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019

SG Serisi Kaynak Tellerinin Üretiminde Gözlenen Problemler

Trakya Üniversiteler Birliği III. Yüksek Lisans Ögr. Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 03 Mayıs 2018

Annealing Time Effect on the Optical Properties of Zn(O,OH,S) Films onto ZnO Seed Layer Under Un-vacuum Ambient

The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Białka Tatrzańska, Polonya, 3 - 07 Eylül 2017

Synthesis and characterization of micro-structure ZnFe2O4 films onto ZnO seed layer depending on the complex agent

XIV th International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, Polonya, 3 - 07 Eylül 2017

USING ACTIVE PACKAGING TO PRESERVE QUALITY OFSWEET CHERRY

The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 - 28 Ağustos 2017

EFFECT OF PACKAGING MATERIALS ON MUSHROOM QUALITYDURING DIFFERENT TRANSPORTATION FREQUENCIES

The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 - 28 Ağustos 2017

Radar Absorbing Materials Used in Aviation: Synthesis ofBarium Hexaferrit by Sol-Gel Method

The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 Ağustos 2017 - 28 Ağustos 2018

Development of a New Optical Method for Determining ThePhase Transitions in A3B3C26 Ferroelectric Semiconductors

The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 - 28 Ağustos 2017

QUALITY EXTENSION OF FRESH LEMONS BY USING THEBREATHEWAY MEMBRANE TECHNOLOGY

The International Joint Science Congress of Material and Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 - 28 Ağustos 2017, ss.26

Tavlama Sıcaklığına Bağlı Olarak Zn O S Filmlerinin DeğişenOptik Özelliklerinin İncelenmesi

FOTONİK 2016, 18. ulusal optik, elektro-optik ve fotonik çalıştayı, Ankara, Türkiye, 23 Ekim 2016

An Optical Method to Determining The Phase Transitions in TlGaSe2 Ferroelectric Semiconductor

Ulusal Fotonik ve Sensor Bilimi ve Teknolojileri Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 25 Eylül 2012

Effect of External Fields On Negative Thermal Expansion of TlGaSe2 Layered Crystals

Ulusal Fotonik ve Sensor Bilimi ve Teknolojileri Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 25 Eylül 2012