Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of acupressure on procedural pain before heel lancing in neonates

Journal of Traditional Chinese Medicine, vol.15, no.41, pp.331-337, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

The effect of foot reflexology on procedural pain before heel lancing in neonates

Archives De Pediatrie, vol.28, no.4, pp.278-284, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Effectiveness of transparent film dressing for peripheral intravenous catheter.

The journal of vascular access, vol.22, pp.135-140, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The Effect of Kangaroo Care on Maternal Attachment in Preterm Infants.

Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.23, no.1, pp.26-32, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

The Effects of Two Methods on Venipuncture Pain in Children: Procedural Restraint and Cognitive-Behavioral Intervention Package.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Burnout levels in neonatal intensive care nurses and its effects on their quality of life

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.31, no.2, pp.39-47, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

The effects of various interventions to newborns on pain and duration of crying

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.20, pp.1008-1017, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Retrospective Investigation of Studies on Family-Centered Care in the Field of Pediatrics

Journal of Infant, Child and Adolescent Health, vol.1, no.1, pp.11-20, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.12, no.1, pp.257-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Annelerin Çocuklarında Yürüteç Kullanma Durumları ve Yürütece Bağlı Kazaların İncelenmesi: Doğu ve Batı Örneği

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.21, pp.189-195, 2018 (Other Refereed National Journals)

0–3 YAŞ ÇOCUKLARDA UYKU SORUNLARININ BELİRLENMESİ

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.49, pp.259-263, 2018 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of the Knowledge and Attitudes of Nursing and Midwifery Students about the Kangaroo Care

Balıkesır Health Sciences Journal, vol.4, no.1, pp.5-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları

sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi, vol.2, no.1, pp.22-32, 2015 (National Refreed University Journal)

Factors affecting the job satisfaction of nurses working in the Neonatal Intensive Care Unit

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.4, no.1, pp.51-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

Klimakterik Dönemdeki Kadınlara Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırmada Akran Eğitimin Etkis

ege üniversitesi hemşirelik dergisi, vol.30, no.1, pp.75-90, 2014 (National Refreed University Journal)

hemşirelik öğrencilerinin klinik ağrı yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.32-41, 2014 (International Refereed University Journal)

nursing and midwifery students attidues to computer use in healthcare

nursing practice today, vol.1, no.3, pp.147-154, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

kimakterik dönemdeki kadınlara olumlu sağlık davranışı kazandırmada akran eğitiminin etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.75-90, 2014 (National Refreed University Journal)

0 2 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Oral İlaç Kullanım Davranışlarının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.82-88, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeyi

Turkiye Klinikleri J Med Ethics, vol.21, no.2, pp.79-87, 2013 (International Refereed University Journal)

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.32-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

İşitme Engelli Adölesanların Benlik Kavramı ve Depresyon Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.11, no.4, pp.67-75, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect Of Exclusive Breastfeeding Time On Mother-İnfant Attachment and Postpartum Depression Level

1.Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2021, pp.1

Retrospective Investigation of Studies on Family-Centered Care in the field of Pediatrics

7.Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 May 2021, pp.1

Retrospective Investigation of Studies on Family-Centered Care in Newborns

7.Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 May 2021, pp.1

Çocuk Kliniklerinde Oyun Odası Olmalı mı?

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

The effect of foot reflexology on procedural pain before heel lancing in neonates.

2. Uluslararası 7 Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1146

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Sürecinde Özgüven ev Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası Akademik Öğrenci çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.1

TOPUK KANI ALMA İŞLEMİNDEN ÖNCE YENİDOĞANLARAUYGULANAN AKUPRESÜRÜN GİRİŞİMSEL AĞRIYA ETKİSİ

1.uluslararası hemşirelikte güncel yaklaşımlar kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.326-330

Doğum Sonrası Kanguru Bakımı Yapan Annelerin Sütlerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1

Investigation of Efficiency of Transparent Film Dressing Usage in Peripheral Venous Catheter Application

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2018, pp.80

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 05 November 2016 - 08 November 2017

PretermBebeklerde Kanguru Bakımının Maternal Bağlanmaya Etkisi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

PRETERM BEBEKLERDE KANGURU BAKIMININ ANNE SÜTÜ İLE BESLENME SÜRESİNE ETKİSİ

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Term Bebeklerde Ten Tene Temasın Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Düzeyi ve Sütün Yeterlilik Algısına Etkisi

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.90-91

Doğum Şeklinin Maternal Bağlanma İle İlişkisi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.67-68

Çocuklarda Refleksoloji Uygulamasıyla İlgili Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması

1.Uluslararası 6.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.1

Akupresürün Çocuklarda Kullanımına Yönelik Literatür Taraması

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.1

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanım Durumları

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (UHOK-2016), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, no.1, pp.101

The Role Of Nurses İn The Practice Of Traditional And Alternative Medicine

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.320

Complementary and Alternative Therapies for Pain Relief in Pediatric Age Groups

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.1

MOTHERS' OR FATHERS' ARMS? IN NEONATAL PAIN MANAGEMENT

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.1

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS USED IN PAINFUL INTERVENTIONS IN CHILDREN

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.1

Çocuklarda Fiziksel Tespit Uygulamasının IV Uygulama Ağrısına Etkisi

15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.1-2

DETERMINATION OF SLEEP PROBLEMS IN CHILDREN AGED 0-3 YEARS IN WESTERN TURKEY

18th ISPOG CONGRESS INTERNATIONAL SOCIETY OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY AND 20th CONGRESS OF PSYCHOSOMATIC SEGO SECTION, Madrid, Spain, 12 - 14 May 2016, pp.1

annelerin anne sütü ve süt annelik konusundaki düşünceleri

5th national and 2nd international mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Bebeklerde Yürüteç Kullanımı ve Yürütece Bağlı Kazaların İncelenmesi

5th NATIONAL 2nd INTERNATIONAL MEDITERRANEAN PEDIATRIC NURSING CONGRESS, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.1

Öğrencilerin Kanguru Bakımı Hakkındaki Düşünceleri.

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi., Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.1

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeyi.

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi., Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.1

Anne Adaylarının Doğumsonu Dönemde Bebek Beslenmesi ve Emzirme Davranışları ile İlgili Tutumları

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi., Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.1

Anaokulu Çocuklarında Tv İzleme, Bilgisayar ve Video oyun oynama durumlarının Şiddet Davranışlarına Etkisi

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi., Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.1

Prematüre Bebeğe Sahip Annelerin Emzirme Süreleri, Emzirmeyi Bırakma Nedenleri.

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi., Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.1

Books & Book Chapters

Çocuklarda Paraziter Enfeksiyonlar

in: Çocuk sağlığı ve ilk Yardım, Balcı Akpınar R., Küçükoğlu S, Editor, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, pp.141-157, 2019

Ağrının Davranışsal Etkileri-Ağrıyı Algılama ve Tepkileri Etkileyen Faktörler

in: Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Nurcan Özyazıcıoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.19-26, 2019

Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu H. , Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.229-239, 2018

Çocukluk Çağında Sık Görülen Hastalıklar II

in: anne ve çocuk sağlığı, Diler Aydın, Yılda Arzu Aba, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz.Tic.Ltd.Şti., İstanbul, pp.383-416, 2018

Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Hicran çavuşoğlu, Editor, Güneş tıp kitabevleri, Ankara, pp.229-239, 2018

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN GEREKSİNİMLERİ

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, Duygu Arıkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.162-168, 2017

Non- Pharmacological methods administered in painful ınterventional procedures on children.

in: Recent Advances in Health sciences, Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe., Editor, St.Kliment Ohridski Unıversity Pres, Sofija, pp.281-298, 2016

Ostomisi Olan Çocuğun Bakımı

in: Nursing Care of the Pediatric Surgıcal Patient, bahire bolışık, figen yardımcı, nurdan akçay didişen, Editor, nobel akademik yayıncılık eğitim danışmanlık tic.Ltd.Şti, İzmir, pp.121-148, 2015

Other Publications