Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunması

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Doktora)

  Trakya Üniversitesi

  Doktora tez savunma jüri üyeliği

 • Mart 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunma jüri üyeliği

 • Ocak 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunma jüri üyeliği

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunma jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of Health and Nursing Management

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of Health Science and Profession-HSP

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Hemşirelik Eğitim Derneği

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor Türk Hemşireler Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2020 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2020 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2020 TÜBİTAK Projesi

  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, YÖK , Türkiye

 • Aralık 2020 TÜBİTAK Projesi

  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2020 SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 International Jouranal Of Nursing Practise

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2020 SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2020 SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2020 Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2017 Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 Hemşirelik Yönetim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2013 Kaskas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi