Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.2, ss.1089-1095, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the factors affecting the education stress of nursing students

Journal of Education and Research in Nursing, cilt.15, sa.4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.59-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study”

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Hastanede çalışan hemşirelerin iş güvenliği

5.Uluslararsı 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Türkiyede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet araştırmaları: sistematik derleme

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

Gazete haberlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

Kendi kendine meme muayene sinde akran eğitiminin değerlendirilmesi

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

RELATIONSHIP BETWEEN FOCUS OF CONTROL AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE NURSING STUDENTS 244

ENDA&WANS CONGRESS 2015, Hannover, Almanya, 14 Ekim 2015 - 16 Ocak 2016

Ebelik öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine ilişkin sağlik inançlari

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Toplu İş Sözleşmesi, Sendikalaşma, İş Hukuku

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Nefise Bahçecik, Havva Öztürk, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.514-541, 2017

Bilirkişi Raporları