Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Lisans

  Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakütesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

 • 2017 - 2018 Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili Edebityatı, Türkiye

 • 2013 - 2015 Lisans

  Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 1998 - 2007 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Doktora, Türkiye

 • 1992 - 1996 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans , Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Avrupa Birliği Ve Türk Mevzuatı Açısından Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları Ve Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Organizasyon

 • 1996 Yüksek Lisans

  Hastanelerde Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Bir Grup Özel Hastanenin Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma.

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi , Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü

 • 2019Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 • 2019Eğitici Eğitimi Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sakarya Üniversitesi

 • 2018Pedagojik Formasyon

  Diğer , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi