Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD 19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE SONRASI ULUSLARARASI HEMŞİRELİK MESLEKİ ETİK KODLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2021, pp.1-9 Sustainable Development

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study”

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018

Nurses’ Perception Levels of Spiritual and Spiritual Care and Relation to Spiritual Experience

7th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.95-97

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.326

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.326

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.578

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Hemşire Adaylarının Mesleki Değerlerini Etkileyen Faktörler

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.137

Hemşire Adaylarının Mesleki Değerlerini Etkileyen Faktörler

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.137

Hastanede çalışan hemşirelerin iş güvenliği

5.Uluslararsı 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Gazete haberlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

Türkiyede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet araştırmaları: sistematik derleme

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

GAZETE HABERLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ

3. Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi. 21-22 Nisan 2017, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

GAZETE HABERLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ

3. Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi. 21-22 Nisan 2017, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK DERLEME

3. farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi. 21-22 Nisan 2017., Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK DERLEME

3. farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi. 21-22 Nisan 2017., Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

RELATIONSHIP BETWEEN FOCUS OF CONTROL AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE NURSING STUDENTS 244

ENDA&WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 14 October 2015 - 16 January 2016

Ebelik öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine ilişkin sağlik inançlari

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015 Sustainable Development

Hemşire adaylarının öğrenme biçemleri yönünden değerlendirilmesi.

VII. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2015, vol.-, pp.112-113

Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve sosyal zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

VII. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2015, vol.-, pp.54-55

Books & Book Chapters

Başarım Değerlendirme

in: Hemşirelikte Yönetim , Ülkü Baykal Tatar,Emine Ercan Türkmen, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.371-398, 2022

Occupational Health, Occupational Safety and Occupational Diseases in Healthcare Organizations in Terms of European Union and Turkish Legislations

in: RESEARCH ADVANCEMENTS IN HEALTH SCIENCES , Plamen Milchev CHERNOPOLKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA , Sofija, pp.568-590, 2021

Toplu iş sözleşmesi, sendikalaşma, iş hukuku

in: Hemşirelikte liderlik rolleri ve yönetim işlevleri, Bahçecik AN., Öztürk H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.514-541, 2017

Expert Reports