Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Eylül 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2019 Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi