Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Can Solar Cycle 25 Be a New Dalton Minimum?

SOLAR PHYSICS, vol.296, no.11, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

On the variations of some physical quantities above the sunspot bands near the equatorial plane

ASTROPHYSICAL BULLETIN, vol.71, no.2, pp.241-248, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Magnetic Kelvin-Helmholtz instability in the solar atmosphere

NEW ASTRONOMY, vol.25, pp.89-94, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the effect of magnetic field on the low-l solar p-mode oscillations

NEW ASTRONOMY, vol.15, no.6, pp.569-574, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the Modelling of Rotational Effects in the Lower Convective Region of the Sun

BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS, vol.40, no.2, pp.160-165, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A magnetohydrodynamic model applied to the lower convective region in the Sun

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.380, no.1, pp.142-148, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ

II. International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.94-112

TÜRKİYE’DE 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİN AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ

II. International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.303-317

Koronal Kütle Atımlarından Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi

Ulusal Astronomi Kongresi 2018, Turkey, 2 - 07 September 2018

Güneş Atmosferinde Ekvator Düzlemi Civarında Bazı Fiziksel Parametrelerin Değişimi

Ulusal Astronomi Kongresi 2016, Erzurum, Turkey, 1 - 06 September 2016

2010-2017 Yılları Arasında Temel Bilim Bölümlerinin Kontenjanları Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 December 2017

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN)

ICQH 2017 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN)

ICQH 2017 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

CUMHURİYETİN 100 YILINDA TEMEL BİLİM EĞİTİMİ NASIL OLMALI SOUNLAR VE ÇÖZÜMLER

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 29 - 02 November 2016

Plazma Fiziğinde Manyetohidrodinamik Şok Dalgalarının Yoğunluk Arayüzlerinde Kırılmaları

Turkish Physical Society 28th International Physics Congress (September 6-9, 2011), 09 September 2011, vol.1

Some MHD solutions for the bottom of the solar convective layer

Workshop on Solar and Stellar Physics through Eclipses, Antalya, Turkey, 27 - 29 March 2006, vol.370, pp.74-75 identifier

Nonlinear magneto-hydrodynamical modeling of solar envelope

7th International Conference of the Hellenic-Astronomical-Society, Lixourion, Greece, 8 - 11 September 2006, vol.848, pp.207-208 identifier identifier