Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Koronal Kütle Atımlarından Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi

Ulusal Astronomi Kongresi 2018, Türkiye, 2 - 07 Eylül 2018

Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded after 2000)

International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 Aralık 2017

Plazma Fiziğinde Manyetohidrodinamik Şok Dalgalarının Yoğunluk Arayüzlerinde Kırılmaları

Turkish Physical Society 28th International Physics Congress (September 6-9, 2011), 09 Eylül 2011, cilt.1