General Information

Institutional Information

Unit
İlahiyat Fakültesi
Department
Temel İslam Bilimleri
Program
Kur'ân-I Kerim Okuma Kıraat İlmi

Contact

Email
haticetekin@comu.edu.tr
Office
B-202
Address
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi