Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Taxonomic Changes and Soil Properties in Suluca-Kocaveli Soil Catena (LapsekiÇanakkale

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.163-177, 2021 (National Refreed University Journal)

The Genesis and Some Characteristics of Granitic Soils in Canakkale Region

ÇOMÜ LJAR, vol.2, no.3, pp.50-61, 2021 (National Refreed University Journal)

Determination of Selected Profile and Productivity Characteristics of Soils Formed on Meriç River (Turkey) Terrace

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.9, pp.1397-1403, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bayramiç-Çan Arası Farklı Jeolojik ve Jeomorfolojik Araziler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Özellikleri ve Sınıflandırılması

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.), vol.7, no.1, pp.69-80, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bozcaada Toprakları- I (İklim -Jeoloji-Topoğrafya)

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.141-149, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çan (Çanakkale) Yöresi Bazı Büyük Toprak Gruplarının (1938) Özellikleri Ve Sınıflandırılması

ÇOMÜ Zir.Fak.Derg. (COMU J.Agric.Fac.), vol.6, pp.281-287, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Umurbey Ovası Topraklarının Erozyona Duyarlılığının Mevsimsel Değişimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.123-131, 2014 (National Refreed University Journal)

Effect of forest fire on some physical, chemical and biological properties of soil in Çanakkale, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The influence of clay content organic carbon and land use types on soil aggregate stability and tensile strength

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.28, no.3, pp.155-162, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ergene Nehri ve Kollarının Evsel ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesi ve Toprak Üzerine Etkileri

Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı., no.102, pp.308-320, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pollution of Natural Sources in Canakkale Umurbey Plain

The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Turkey, pp.10

Temporal changes in soil aggregate stability after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.1027 Sustainable Development

Çanakkale ve Çevresinde Meydana Gelen Orman Yangınlarının Toprak Özelliklerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği., Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.578 Sustainable Development

Umurbey Ovası Topraklarının Yarayışlı Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.261

Temporal changes in soil nitrogen, carbon and carbon/nitrogen ratio after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.1032 Sustainable Development

Temporal changes in soil aggregate stability after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Turkey, pp.1027 Sustainable Development

Kavak Deltası (Çanakkale) Bakir ve Tarıma Açılan Alanlarında Bazı Toprak Özelliklerinin Değişimi

VI.International Congress on Nataural and Health Sciences (ICNHS-2020), Konya, Turkey, 14 - 15 March 2020, pp.376-382

YAŞLI NEHİR (MERİÇ) TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN BİR TOPRAK PROFİLİNİN ÖZELLİKLERİ

1.Uluslararası Tarım ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.27-36

Yaşlı Nehir (Meriç) Terasları Üzerinde Yer Alan Bir Toprak Profilinin Özellikleri

1.Uluslararası Tarım ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.27-33

Genesis a Soil Profile Formed On The Metagranites of Bolu Massive (Turkey)

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.1632-1641

Taxonomic Changes and Soil Properties in Suluca Areas (Lapseki-Çanakkale

2.Çanakkale Tarım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.36-37 Creative Commons License

The physicochemical characteristics and classification of an alfisols profile in Thrace region

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Sun- Kongresi, 12 - 15 September 2017

Plant and Fruit Characteristics of Arbutus unedo L. and Arbutus andrachnae L. from the Highlands of Northwestern Turkey

13th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warszawa, Poland, 11 - 15 September 2011, vol.976, pp.231-236 identifier identifier

Çanakkale ve Çevresinde Meydana Gelen Orman Yangınlarının Toprak Özelliklerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu,Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 January 2011, pp.578-585 Sustainable Development

Temporal changes in soil nitrogen, carbon and carbon/nitrogen ratio after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality", Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.1 Sustainable Development

Temporal changes in soil aggregate stability after forest wildfire in Çanakkale-İntepe

International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality", Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.1 Sustainable Development

Kuruluşundan Bugüne Lapseki MYO

Lapseki Değerleri Sempozyumu 2008, LAPSEKİ-ÇANAKKALE, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.1-8

Umurbey Ovası Topraklarının Yarayışlı Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 August 2008, pp.261-270

Comparison of four soil salinity extraction methods

Proc. 18th International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, Sanlıurfa, TR, 22 May 2006, pp.697-703

Profile developments and some properties of Vertisols formed on different phusiographic units

International Soil Congres on Natural Resource Management For Sustainable Development, 7 - 10 June 2004

Books & Book Chapters

Arenosols

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.291-311, 2018

Solonchaks and Solonchak-Like Soils

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.267-286, 2018

Vertisols

in: The Soils of Turkey, Kapur Selim, Akça Erhan, Günal Hikmet, Editor, SPRINGER, pp.169-206, 2018

Vertisols

in: The Soils of Turkey, Selim Kapur Erhan Ekça Hikmet Günal, Editor, Springer, Cham, pp.169-206, 2018

Gleysols

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.313-320, 2018

Gleysols

in: The Soils of Turkey, Selim Kapur,Erhan Akça, Hikmet Günal, Editor, Springer, pp.313-320, 2018

Vertisols

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.169-206, 2018

Solonchaks and Solonchak-Like Soils

in: The Soils of Turkey, Kapur Selim, Akca Erhan, Günal Hikmet, Editor, SPRINGER, pp.267-283, 2018

Podzols

in: The Soils of Turkey, Kapur, S. Akça, E. Günal, H., Editor, Springer Nature, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland, pp.217-221, 2018

Vertisols

in: The Soils of Turkey, Selim Kapur, Editor, Springer, Geverbestrasse, pp.169-206, 2018

Dardonos Yerleşkesi Toprakları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın No:39, Çanakkale, 2004

Üvecik İşletme Arazisi Toprakları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın No:40, Çanakkale, 2004

Çukurova Bölgesi Toprakları

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 1990