Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Review of Museums in the Context of Communication and Marketing

JOURNAL OF INTERNATIONAL MUSEUM EDUCATION, vol.3, pp.20-39, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.31, pp.318-340, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.3, no.4, pp.93-110, 2020 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.3, no.3, pp.55-69, 2020 (International Refereed University Journal)

Zihinsel Engelli Bireyler ve Görsel Sanatlar Eğitimi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, no.19, pp.48-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Homoludens sergisi örneğinde karşılaştırmalı inceleme: kültürel aktarım ve oyun

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.0, pp.215-223, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herbert Read’in sanat yoluyla eğitimi kuramının disiplinlerarası yaklaşım ve sanatsal yaratıcılık bağlamında ilişkisel çözümlemesi

Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2018, vol.1, no.1, pp.1558-1561

Türk resminde geleneksel çocuk oyunları ve Schiller’ın oyun kuramı’nın ilişkisel çözümlemesi

XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Turkey, 10 May 2018 - 10 May 2017, vol.-, pp.1-11